SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 07-01-19
PWr, bud. A1, sala 322

Termometria luminescencyjna nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych

dr hab. Łukasz Marciniak

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30