SeminariaSeminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

13:15 środa, 21-11-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Relaksacja spinu elektronów i dziur w samorosnących kropkach kwantowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki

Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Przedmiotem wystąpienia będą procesy relaksacji spinu związane z oddziaływaniem nośników z rezerwuarem fononowym. Przeanalizowany zostanie także wpływ efektu spin-orbita na stany dziurowe w kropkach kwantowych reprezentujących różne typy symetrii (grupy punktowe C2v, C3v orad D2d). W ramach ośmio- i czternastopasmowej metody k.p, obliczone zostaną stany nośników, a następnie, korzystając ze złotej reguły Fermiego wyznaczona będzie szybkość spin-flipu.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30