SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 05-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Nanokryształy koloidalne - synteza, właściwości, zastosowania

dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. PWr

Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Seminarium związane jest z ubieganiem się o tytuł naukowy profesora.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30