SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

13:30 środa, 17-10-18
PWr, bud. A1, sala 322

Wpływ kształtu na własności struktur typu rdzeń-powłoka

dr inż. Anna Sitek

Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska; School of Science and Engineering, Reykjavik University, Reykjavik, Islandia

Seminarium związane z ubieganiem się o stopień naukowy doktora habilitowanego.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30