SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

11:00 piątek, 14-09-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Electronic structure studies of non-centrosymmetric Th-based superconductors

mgr Mane Sahakyan


Promotor: Prof. dr hab. Vinh Hung Tran

Recenzenci:
Dr hab. inż. Grzegorz Harań, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Dodatkowe informacje: streszczenie, recenzja 1, recenzja 2.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30