SeminariaSeminarium Oddziału Badań Strukturalnych

11:15 czwartek, 14-12-17
Sala nr 6, budynek VIII

Vibrational properties of phase-change chalcogenide alloys

dr K. Shportko

V.E. Lashkaryov Institute for Semiconductor Physics of NASU, Kijów, Ukraina

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30