SeminariaSeminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

14:00 poniedziałek, 19-12-11
sala 6 (bud. VIII)

Właściwosci spektroskopowe spinelu magnezowego MgAl2O4 domieszkowanego jonami Nd3+

mgr Kinga Maleszka


Seminarium Otwartej Grupy Perowskitowej

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30