Seminaria


11:15 poniedziałek, 18-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 15-11-19
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13:30 środa, 13-11-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 08-11-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
14:00 środa, 06-11-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Czytaj więcej...
13:00 wtorek, 05-11-19
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

11:45 wtorek, 05-11-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

11:15 poniedziałek, 04-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
13:00 środa, 30-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:45 wtorek, 29-10-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

11:15 poniedziałek, 28-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

12:15 piątek, 25-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 24-10-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Czytaj więcej...
13:30 środa, 23-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

13:15 środa, 23-10-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Fermi surface reconstruction in high-temperature superconductors

dr Evgenii Kochetov
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna

Czytaj więcej...
11:30 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Czytaj więcej...
10:45 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 22-10-19
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 21-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Interlayer excitons in twisted van der Waals heterostructures based on transition metal dichalgogenides

Dr Jens Kunstmann
Theoretical Chemistry, Department of Chemistry, TU Dresden, Germany

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 18-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quantum and classical Virasoro conformal blocks: advances in the theory, and new applications

dr Marcin Piątek
Univ. of Szczecin

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30