Seminaria


13:15 środa, 04-03-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Classification of SPT data with machine learning methods

prof. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

11:00 wtorek, 03-03-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

A knowledgeable modeling of thermally dependent processes in Single Band Ratiometric Luminescent Nanothermometers: the KLaP4O12:Tb3+ case study

mgr Joanna Drabik

11:15 poniedziałek, 02-03-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 28-02-20
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

13:30 środa, 26-02-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

From a single slit to periodic, modulated and quasiperiodic crystals - a physical space diffraction analysis of aperiodic systems

prof. dr hab. Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:15 środa, 26-02-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Behind adiabatic transfer of electron in Silicon Quantum Dots

Jan Krzywda
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 21-02-20
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników do współczesnych półprzewodników i luminoforów

prof. dr hab. Adam Proń
Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie

13:30 wtorek, 18-02-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Galvanomagnetic properties of the putative topological semimetal ScPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN

11:50 wtorek, 11-02-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Investigation of YVxAs1-xO4 solid state solution for terbium quenching mechanism

mgr inż Marta Wujczyk

11:50 wtorek, 04-02-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Hierarchically structured star-shaped porous micro-particles composed of Ce1-xLnxO2-y nano-sized crystallites as active catalytic media

mgr Piotr Woźniak

12:00 poniedziałek, 03-02-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

Czytaj więcej...
11:00 środa, 29-01-20
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Understanding 5d energy shifting, thermal quenching and persistent luminescence in Ce3+-doped garnet phophors

prof. Jumpei Ueda
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University

12:30 wtorek, 28-01-20
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Phase transition in random anisotropy magnets

Maxym Dudka
Institute for Condensed Matter Physics, Lwów

Czytaj więcej...
11:50 wtorek, 28-01-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural, morphological and spectroscopic characterization of hexagonal and orthorhombic EuF3 nanoparticles co-doped with Yb3+ and Tb3+ ions

mgr Jan Albert Zienkiewicz

11:15 poniedziałek, 27-01-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanometrologia z układami MEMS/NEMS

prof. Teodor Gotszalk
Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

13:30 środa, 22-01-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetocaloric effect of Heusler alloys in high magnetic fields

dr Yurii Koshkidko
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:50 wtorek, 21-01-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Excited state absorption based luminescent temperature sensing and imaging using Eu3+ doped nanocrystals

mgr Karolina Trejgis

11:15 poniedziałek, 20-01-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topological non-Hermitian origin of surface electromagnetic and acoustic waves

prof. Konstantin Y. Bliokh
Theoretical Quantum Physics Laboratory, RIKEN Cluster for Pioneering Research, Wako, Saitama, Japonia

11:00 piątek, 17-01-20
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmonowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi

Dr Marcin Szalkowski

13:30 środa, 15-01-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Topological states of matter in superconducting heterostructures

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30