Seminaria


13:30 środa, 09-05-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Spin and charge dynamics in disordered chains

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
13:15 środa, 09-05-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spinowo-dolinowy układ dwukubitowy w atomowo-cienkiej warstwie dwusiarczku molibdenu

dr Jarosław Pawłowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
13:30 poniedziałek, 07-05-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2  i M5(PO4)3X i ich kompozytów (gdzie M – Ca2+, Sr2+, X – OH-, F-) domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Katarzyna Zawisza

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 07-05-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Microswimmers: From design principles to their emergent collective behavior

prof. Holger Stark
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Berlin, Niemcy

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 27-04-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Circuit-⁠QED: Microwave photonics with superconducting quantum circuits

prof. dr hab. Adam Miranowicz
UAM

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 27-04-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wyznaczanie wielkości przerwy energetycznej oraz położenia poziomów 4f i 5d jonów lantanowców

dr Dagmara Stefańska

12:00 czwartek, 26-04-18
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Molecular materials for nonlinear optics - vibrational spectroscopic aspects

Prof. Ivan Nemec
Uniwersytet Karola w Pradze

13:30 środa, 25-04-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

The interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in Au/Co/NiO layered system deposited by magnetron sputtering and pulsed laser deposition

dr inż. Piotr Kuświk
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15 środa, 25-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Boundary spin polarization as robust signature of topological phase transition in Majorana nanowires

Marcel Serina
Department of Physics, University of Basel

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 24-04-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Poszukiwanie nowych katalizatorów do dopalania cząstek stałych z silników benzynowych

dr Katarzyna Adamska

11:15 wtorek, 24-04-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zależność temperaturowa dolnego pola krytycznego dwupasmowych nadprzewodników LaRu4As12 (Tc =10.4 K) i PrOs4Sb12 (Tc = 1.85 K)

mgr inż. Jarosław Juraszek

11:15 poniedziałek, 23-04-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topologiczne efekty kwantowe w niejednospójnych przestrzeniach 2D i zastosowania do fizyki hallowskiej w 2DEG GaAs oraz w grafenie jednowarstwowym i dwuwarstwowym

dr inż. Janusz Jacak
Katedra Technologii Kwantowych, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 20-04-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwości spektroskopowe niestechiometrycznych kropek kwantowych AgInS2

mgr inż. Adam Olejniczak

13:30 środa, 18-04-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Mössbauer Spectroscopy and its application to magnetite studies

prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Instytut Fizyki UJ

13:15 środa, 18-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Numerical methods for static and dynamical properties of correlated electrons 

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15 wtorek, 17-04-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zjawiska konwersji energii w dół w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Ln3+

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15 poniedziałek, 16-04-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Postępy w zakresie zastosowania spektrometrów laserowych do precyzyjnej analizy gazów

dr Paweł Kluczyński
CEO, Airoptic Sp. z o.o., Poznań

13:15 środa, 11-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Localization in noninteracting and many-body quantum systems

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15 wtorek, 10-04-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Szkło kwantowe oddziałujących bozonów z pozadiagonalnym nieporządkiem

mgr Anna Piekarska

12:00 poniedziałek, 09-04-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Thermal Enhanced Upconversion Nanoparticles Enable Ultrasensitive Nanothermometry

dr Jiajia Zhou
University of Technology Sydney

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30