Seminaria


11:15 wtorek, 13-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Pomiary przewodnictwa cieplnego cienkich warstw metodą 3ω

mgr Alexandra Filatova

11:15 poniedziałek, 12-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Unikalne nadprzewodnictwo trypletowe w skorelowanym ferromagnetyku: UGe2

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

12:15 piątek, 09-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Gravitational wave astronomy - a new window on the Universe

prof. dr hab. Andrzej Królak
IMP

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 09-03-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne

dr Aleksandra Gerus
INTiBS PAN

13:15 środa, 07-03-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Badanie efektów topologicznych na sieciach dwuwymiarowych 

Michał Kupczyński
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 06-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe układy biokompozytowe w stomatologii jako uzupełnień struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerow i nanofosforanow otrzymywanych w druku 3D oraz za pomocą syntezy skafoldow

mgr Anna Zalewska

11:15 poniedziałek, 05-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Efekty rozmiarowe i właściwości fizyczne ferroicznych i multiferroicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie szkieł porowatych

dr inż. Agnieszka Ciżman
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 02-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Computational Geology

dr Marcin Dąbrowski
PIB Wrocław, UiO Oslo

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 02-03-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwości luminescencyjne Y2Si2O7 domieszkowanego jonami Nd3+ w warunkach pobudzenia dużą gęstością mocy

mgr. Robert Tomala

13:15 środa, 28-02-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Superstatystyczne równanie Langevina

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 27-02-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanokrystality Сe1-xEuxO2-y o kontrolowanym kształcie jako aktywny nośnik katalityczny dla nanocząstek złota

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15 poniedziałek, 26-02-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne wlaściwości półprzewodnikowych nano-materiałów i nano-urządzeń

dr Tomasz Ochalski
Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Cork Institute of Technology and Tyndall National Institute, Lee Maltings, Cork, Ireland

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 23-02-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Rola przejść nadczułych emisji jonów Eu3+ w badaniu zmian struktury roztworów stałych BaMBO (M = Mg1-xCax) i MScBO (M = Ba1-xSrx)

mgr. Bartosz Bondzior

13:30 środa, 21-02-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Planar Hall effect and chiral anomaly in half-Heusler compound DyPdBi

dr Orest Pavlosiuk

13:15 środa, 21-02-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

Paweł Pigłowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 20-02-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa otrzymane w ramach formalizmu DMFT

mgr Jakub Krawczyk

11:15 poniedziałek, 19-02-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

prof. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 16-02-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ stężenia jonów wanadu na właściwości spektroskopowe nanokrystalicznego termometru lumi`nescencyjnego bazującegona emisji YAG:V3+,V5+ i YAG: V, Ln3+ (Ln3+=Eu3+, Dy3+, Nd3+)

dr hab. Łukasz Marciniak

13:30 czwartek, 15-02-18
sala II/409a

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Nernst effect and thermopower in the presence of Berry curvature in topological Weyl semimetals

prof. dr hab. Tomasz Cichorek

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 13-02-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Fazy Heuslera oparte o lantanowce. Monokryształy i ich właściwości.

mgr Maja Kleinert

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30