Seminaria


13:30 środa, 10-10-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Unconventional superconductivity in non-centrosymmetric systems

dr hab. Grzegorz Harań
Katedra Technologii Kwantowych WPPT Politechniki Wrocławskiej

13:15 środa, 10-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quantum neural networks to simulate many body quantum systems

dr Bartłomiej Gardas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj więcej...
13:00 środa, 10-10-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badania wiązań wodorowych metodami spektroskopii oscylacyjnej w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych wybranych związków organicznych

mgr Katarzyna Pawlus-Skowron

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 09-10-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

11:15 poniedziałek, 08-10-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Lokalizacja wielociałowa czyli porządek w obecności nieporządku

prof. Jakub Zakrzewski
Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

12:15 piątek, 05-10-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Super hot and extremely dense - is there a critical point for the strong interaction?

prof. dr Marlene Nahrgang
IMT Atlantique, Nantes

Czytaj więcej...
11:15 piątek, 05-10-18
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Critical behaviour of spin models on graphs

dr Mariana Krasnytska
Institute for Condensed Matter Physics, NASU, Lwów

14:15 wtorek, 25-09-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Struktura krystaliczna a właściwości fizykochemiczne wybranych organiczno-nieorganicznych związków hybrydowych z anionem siarczanowym

mgr Tamara Bednarchuk

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 14-09-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Electronic structure studies of non-centrosymmetric Th-based superconductors

mgr Mane Sahakyan

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 29-06-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości elektrycznych materiałów

dr Jacek Chmielowiec

13:30 środa, 27-06-18
sala nr 409a (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Microwave spectroscopy of 3D topological insulators

dr hab. Agnieszka Wołoś
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 22-06-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Mechanizmy białej emisji i fotoprzewodnictwa w układach zawierających jony ziem rzadkich przy silnym wzbudzeniu laserem podczerwonym

mgr inż. Mikołaj Łukaszewicz

13:30 środa, 20-06-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magneto-optical studies of thin and ultrathin magnetic films

prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

12:15 piątek, 15-06-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The essence of gravity theory

prof. dr hab. Jerzy Kijowski
CFT PAN

Czytaj więcej...
11:45 czwartek, 14-06-18
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wykazanie uniwersalnego charakteru kwantowej poprawki Altshulera-Aronova w oporze elektrycznym nieuporządkowanych związków metalicznych

dr Daniel Gnida

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 14-06-18
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Strukturalne przemiany fazowe w nieuporządkowanych hybrydach organiczno-nieorganicznych

dr Anna Gągor

Czytaj więcej...
13:30 środa, 13-06-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Theoretical descriptions of molecular magnetic materials: challenges and ways to overcome them

prof. dr hab. Romuald Lemański

13:15 środa, 13-06-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Correlation effects in superconducting quantum dot systems

dr Vladislav Pokorny
Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 12-06-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Przejścia fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

11:15 poniedziałek, 11-06-18
PWr, bud. A1, sala 322 Odwołane

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Tlenek cynku w heterozłączach - selektywne detektory promieniowania UV

dr hab. Ewa Przeździecka
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30