Seminaria


13:30 wtorek, 12-03-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Synteza i właściwości fizykochemiczne nanohydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 współdomieszkowanego jonami Sr2+ i Eu3+"

dr Katarzyna Szyszka

11:15 wtorek, 12-03-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Spectral properties of lanthanide doped upconverting nanoparticles under single and double photoexcitation wavelengths

mgr Agata Kotulska

11:15 poniedziałek, 11-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Od fizyki azotkowych studni kwantowych do diod laserowych wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

prof. Czesław Skierbiszewski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

15:15 piątek, 08-03-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New Approach to Colour Triplets of Quarks, Graded Extension of Lorentz Symmetries and Algebraic Confinement

prof. dr hab. Jerzy Lukierski
IFT Uwr

Czytaj więcej...
13:30 środa, 06-03-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Pressure induced superconductivity in α-cerium

dr Masashi Ohashi
Uniwersytet Kanazawski w Kanazawie w Japonii

13:30 wtorek, 05-03-19
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Kataliza (heterogeniczna) na pojedynczych atomach

prof. Leszek Kępiński

11:15 wtorek, 05-03-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Gold nanoparticles supported by shape-selected  Ce1-xEuxO2 nanocrystals as active and stable catalysts for CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15 poniedziałek, 04-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

On the path towards a spin transistor: tuning spin-valve signals in semiconductor devices with two-dimensional transport channels

prof. dr Mariusz Ciorga
Institut für Experimentelle und Angewandte Physik, Universität Regensburg

13:30 środa, 27-02-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Unconventional superconductivity and tuned quantum critical points in the helical AFM compound CrAs

prof. Tuson Park
Wydział Fizyki i Centrum Materiałów Kwantowych i Nadprzewodnictwa Uniwersytetu Sungkyunkwan w Suwon w Korei

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 26-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Rola wolnych rodników w mechanizmie antybakteryjnego działania nanomateriałów

mgr Mateusz Speruda

11:15 poniedziałek, 25-02-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czy GaAs (001) może wiedzieć jaka bakteria go gryzie?

prof. Jan J. Dubowski
Canada Research Chair in Quantum Semiconductors, Université de Sherbrooke (UdeS) Department of Electrical and Computer Engineering in Sherbrooke, Quebec, Kanada

12:15 piątek, 22-02-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ising model on (un-⁠)directed random graphs

prof. dr hab. Adam Lipowski
UAM

Czytaj więcej...
13:30 środa, 20-02-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetic ordering in uranium germanides UT1-xGe2 (T = Fe, Ni, Os)

dr Maria Szlawska

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 19-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie i badanie nowych układów biokompozytowych do stomatologii jako uzupełnienia struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerów i nanofosforanów

mgr Anna Hann

13:30 środa, 13-02-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Neutrons for magnetism and hydrogen storage

dr hab. Łukasz Gondek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
13:00 wtorek, 12-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Nano Materials and Innovative Laser-Based Accelerators for Cultural Heritage

dr Simona Veltri

11:15 wtorek, 12-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

SEM evaluation of coating and substrates

mgr Łukasz Wasyluk

13:30 środa, 06-02-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. dr hab. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 05-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Influence of grain size on the persistent luminescence of Y3Al2Ga3O12:Cr3+ phosphors co-doped with Ce3+ and Pr3+

mgr Zhengfa Dai

11:15 wtorek, 05-02-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych

mgr Piotr Frydrysiak

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30