Seminaria


13:15 środa, 17-04-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

13:30 wtorek, 16-04-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

11:15 wtorek, 16-04-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

12:55 piątek, 12-04-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 12-04-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Charmonia as Probe of Deconfinement -⁠ Recent Results and Perspectives

prof. Johanna Stachel
Heidelber Univ.

Czytaj więcej...
13:30 czwartek, 11-04-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. dr hab. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

13:15 środa, 10-04-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Sprzężenie spin-orbita i parametr mieszania spinu Elliotta-Yafeta w dwuwymiarowych materiałach o strukturze plastra miodu

dr Marcin Kurpas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 09-04-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Implementacja metody badawczej EBIC w transmisyjnej mikroskopii elektronowej

mgr Krzysztof Placek

12:30 poniedziałek, 08-04-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 08-04-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne badania pojedynczych cząsteczek organicznych

prof. Bolesław Kozankiewicz
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15 środa, 03-04-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dekoherencja spinu nośników w trakcie orbitalnej relaksacji w polu magnetycznym

Michał Gawełczyk
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15 wtorek, 02-04-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe jonów wanadu do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

11:15 poniedziałek, 01-04-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Adsorpcja i strukturalne przejścia fazowe w materiałach nanoporowatych

prof. Bogdan Kuchta
Aix-Marseille Université, Francja

12:15 piątek, 29-03-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Percolation of k-mers on the square lattice

prof. dr hab. Zbigniew Koza
IFT UWr

Czytaj więcej...
13:30 środa, 27-03-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Ultrafast all-optical switching of magnetization in dielectrics

prof. Andrzej Stupakiewicz
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj więcej...
13:15 środa, 27-03-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Complex Dynamics of Photoinduced Mass Transport and Surface Relief Gratings Formation

prof. Antoni C. Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

13:30 wtorek, 26-03-19
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Graphene materials – Versatile nanoplatform for different applications

dr Leili Tahershamsi

11:15 wtorek, 26-03-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą druku XTPL dla zastosowań w elektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

11:15 poniedziałek, 25-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kwantowa nielokalność jako wzmacniacz słabej losowości

prof. Paweł Horodecki
International Centre for Theory of Quantum Technologies, Uniwersytet Gdański

12:15 piątek, 22-03-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

An application of space-time spectral analysis for seismic-wave detection in Virgo interferometer

dr Mateusz Denys
UW

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30