Seminaria


11:15 wtorek, 06-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Określenie wpływu parametrów procesu utylizacji osadów ściekowych na morfologię, strukturę i właściwości krzemianowego kruszywa lekkiego - GRANSIL

mgr Rafał Piotrowski

11:15 wtorek, 06-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synteza nowych pochodnych benzimidazolu

mgr Bartosz Solarski

11:15 poniedziałek, 05-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanokryształy koloidalne - synteza, właściwości, zastosowania

dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. PWr
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
13:15 środa, 31-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Nonequilibrium heat transport in an exactly solvable quantum-critical model

prof. Tomáš Novotný
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze

Czytaj więcej...
13:15 środa, 31-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 30-10-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Struktury rdzeń-płaszcz jako propozycja dla bioczujników bazujących na zjawisku FRET

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

11:15 wtorek, 30-10-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

The Impact of High Pressure, Doping and the Size of Crystalline Boron Grains on Creation of High-Field Pinning Centers in In Situ MgB2 Wires

mgr Dominika Majchrzak

12:15 piątek, 26-10-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Loop Quantum Cosmology: from polymer quantization to Early Universe dynamics

dr Tomasz Pawłowski
UW

Czytaj więcej...
13:15 środa, 24-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 23-10-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment – modeling and monitoring of threats

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15 wtorek, 23-10-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

NaREF4  fluorides- synthesis, morphology and spectral properties

mgr Kamila Maciejewska

11:15 poniedziałek, 22-10-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Azotek boru - stary znajomy, nowe wyzwania, nowa fizyka

prof. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

11:30 piątek, 19-10-18
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

The bright advancement of glass photonics

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

Czytaj więcej...
13:30 środa, 17-10-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wpływ kształtu na własności struktur typu rdzeń-powłoka

dr inż. Anna Sitek
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska; School of Science and Engineering, Reykjavik University, Reykjavik, Islandia

Czytaj więcej...
13:30 środa, 17-10-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

An STM view on strongly correlated electron systems: From heavy fermion metals to topological Kondo insulators

prof. Steffen Wirth
Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych w Dreźnie

Czytaj więcej...
13:15 środa, 17-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spin and charge dynamics in strongly disordered Hubbard chains

prof. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej

13:30 wtorek, 16-10-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Glass and glass-ceramic photonic systems

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

11:15 wtorek, 16-10-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Cr4+:YAG ceramics as material for passive Q-switch laser: synthesis and characterization

mgr Mykhailo Chaika

09:30 poniedziałek, 15-10-18
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w finansowaniu prac badawczych w Polsce

prof. dr hab. Inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 12-10-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Spectrum Broadcast Structures And Quantum Origins Of Objectivity

dr hab. Jarosław Korbicz
CFT PAN

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30