Seminaria


11:15 poniedziałek, 16-01-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Epitaxial growth of novel materials on Si for microelectronics and optoelectronics applications

dr Johan Dekoster
IMEC, Leuven, Belgia

12:15 piątek, 13-01-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Od Hilberta do Shechtmana. Krótka historia kwazikryształów

dr hab. Jacek Miękisz
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 10-01-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Magnetyczne właściwości heterostruktur ferrmagnetyk/nadprzewodnik

mgr inż. Hanna Lochmajer

11:15 poniedziałek, 09-01-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Neutrina - najbardziej nieuchwytne składniki materii

prof. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN

14:00 poniedziałek, 19-12-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwosci spektroskopowe spinelu magnezowego MgAl2O4 domieszkowanego jonami Nd3+

mgr Kinga Maleszka

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 19-12-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Oscylacje energii fotoluminescencji studni kwantowej w polu magnetycznym

dr Maciej Kubisa
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 16-12-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Uhonorowanie długoletniej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim dr. hab. Bernarda Jancewicza

14:00 środa, 14-12-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Izolatory topologiczne

prof. dr hab. Bogdan Nowak

11:00 wtorek, 13-12-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badania właściwości elektronowych sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran
mgr inż.

11:15 poniedziałek, 12-12-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Low-dimensional nanostructures with unique spin properties: from technology to applications in basic research and applied science

prof. Tomasz Wojtowicz
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 09-12-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nobel Prize in Physics 2011: The accelerating Universe

prof. dr hab. David Blaschke

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 08-12-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Quantum Criticality and Strongly Correlated Electrons

prof. Qimiao Si
Department of Physics & Astronomy, Rice University, Houston, TX

11:00 wtorek, 06-12-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Konwersja energii wzbudzenia z zakresu podczerwonego na widzialny w Yb3+ , Tm3+ : ScVO4 otrzymanym różnymi metodami

mgr Katarzyna Prorok

11:15 poniedziałek, 05-12-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Stany elektronowe związanych jonów paramagnetycznych. Parametryzacja Hamiltonianu pola krystalicznego.

dr Maciej Mulak
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 02-12-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fizyka społeczna czy socjofizyka?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Czytaj więcej...
14:00 środa, 30-11-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Najważniejsze wyniki prac magisterskich

mgr Oleksander Bednarchuk, mgr Daniel Gralak i mgr Andrii Rudenko

11:00 wtorek, 29-11-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Związki kompleksowe jonów magnezu i wapnia z ligandami bisfosfonianowymi

mgr Małgorzata Misiak

11:15 poniedziałek, 28-11-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Rozwój Laboratorium Optyki Światłowodów w Instytucie Fizyki PWr.

Prof. Wacław Urbańczyk
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

11:15 piątek, 25-11-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

GPS i Teoria Względności

dr Paweł Gusin

Czytaj więcej...
15:15 środa, 23-11-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Wieloskalowe modelowanie półprzewodników azotkowych i ich stopów

mgr Michał Łopuszyński
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30