Seminaria


13:30 wtorek, 28-06-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza solwotermalna jako metoda otrzymywania nanorozmiarowych katalizatorów dopalania sadzy

Mgr Wiktoria Walerczyk

10:30 środa, 22-06-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Wpływ pola krystalicznego na transport elektronowy w międzymetalicznych związkach ziem rzadkich

Mgr Aleksandra Szukiel-Peisert

13:30 wtorek, 21-06-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Transfer energii w nano-perowskitach LaAlO3 na przykładzie jonów dysprozu oraz iterbu i prazeodymu

Mgr inż. Karol Lemański

11:00 poniedziałek, 20-06-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Probing anisotropic superconducting gap with magnetic field-induced anisotropy

Prof. Ilya Vekhter
Institute of Physics, Louisiana State University (USA)

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 17-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakrzywiona przestrzeń pędów i Zasada Względnej Lokalności

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 16-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Teoria uporządkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi

Mgr inż. Jakub Wrzodak

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 16-06-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wpływ rozmiaru nanokryształów luminoforów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców na ich charakterystyki luminescencyjne

Dr Dariusz Hreniak

Czytaj więcej...
10:00 środa, 15-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Influence of additions, morphology and processing parameters on superconducting properties of MgB2 wires

Mgr Oleksandr Tkachenko

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 13-06-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Erytrocyt jako układ modelowy w badaniach biofizycznych

Dr Anna Wróbel
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 10-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Macierze fuzji i splatania w N=1 superkonforemnej teorii pola

Mgr Damian Chorążkiewicz

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 09-06-11
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu – modelowanie układów złożonych

Dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Politechnika Częstochowska

Czytaj więcej...
14:00 środa, 08-06-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Badanie właściwości magnetycznych, termodynamicznych, NMR i transportu elektronowego w antyferromagnetycznej gęstej sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 07-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wybrane aspekty silnych korelacji elektronowych w związkach ceru i uranu Ce2TSi3 i U2TSi3, gdzie T = Co, Ni, Rh lub Ir

Mgr inż. Maria Szlawska

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 06-06-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Procesy nieelastyczne w emisji i absorpcji ekscytonowej w studniach kwantowych GaN/AlGaN

Prof. Witold Bardyszewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 03-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego

Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding

Prof. dr h.c. Klaus Wandelt
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Niemcy

Czytaj więcej...
11:00 środa, 01-06-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Czy ferromagnetyzm i nadprzewodnictwo mogą się polubić

Prof. dr hab. Piotr Przysłupski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 31-05-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zjawisko konwersji w górę w spinelu MgAl2O4 domieszkowanym Ho3+ i Yb3+ oraz Er3+ i Yb3+

Mgr inż. Adam Watras

12:00 wtorek, 31-05-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Modelowanie i interpretacja właściwości spektroskopowych i strukturalnych jonów przejściowych o najniższej symetrii lokalnej w kryształach

Mgr. inż. Paweł Gnutek

Czytaj więcej...
16:00 poniedziałek, 30-05-11
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dlaczego interesują nas oddziaływania cząsteczek RNA z błonami?

Prof. dr hab. Tadeusz Janas
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Opolski oraz Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology, University of Colorado

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 30-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Światłowody fotoniczne – wybrane właściwości transmisyjne i metrologiczne

Dr Jacek Olszewski
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30