Seminaria


15:15 środa, 25-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Wieloskalowe symulacje 3D obrazów mikroskopu pola jonowego

Mgr Daniel Niewieczerzał

Czytaj więcej...
14:00 środa, 25-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Does Anisotropy in Atomic Wavefunctions affect the Interpretation of Diffraction Experiments?

Dr hab. Martin Rotter
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 23-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Femtochemia czyli jak fizyka ściga się z czasem

Prof. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

14:00 środa, 18-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Struktura elektronowa związków (U;Ce)Ru2Al10, obliczona ab initio oraz zaobserwowana w eksperymencie fotoemisji rentgenowskiej

Dr Małgorzata Samsel-Czekała

11:15 poniedziałek, 16-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultraszybka spektroskopia optyczna nanostruktur półprzewodnikowych

Dr Marcin Syperek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 13-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Teoria pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Mgr Adrian Walkus

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 12-05-11
sala 6 (bud. II)

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

1. Obliczenia ab initio struktury elektronowej nadprzewodników Fe(Se,Te) pod ciśnieniem

Dr Małgorzata Samsel-Czekała1 oraz Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski2
1. INTiBS PAN, Wrocław, 2. IF PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
12:00 środa, 11-05-11
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Lasery na swobodnych elektronach FLASH i European XFEL w Hamburgu. Aktualne i przyszłe możliwości pomiarowe w zakresie badań strukturalnych. Sprawozdanie z kwietniowego kursu w DESY.

Mgr Dorota Komornicka

13:30 wtorek, 10-05-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Anomalne własności magnetyczne i transportowe monokryształów związków UT2Zn20 (T = Fe, Ru, Co, Rh, Ir)

Mgr Przemysław Swatek

11:15 poniedziałek, 09-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zastosowanie nieciągłości polaryzacyjno - fazowych do pomiarów właściwości optycznych

Dr Monika Borwińska
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 06-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Oscylacje neutrin - widok "od kuchni"

prof. Jan Sobczyk

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 05-05-11
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Manifestation of New Interference Effects in Superconductor/Ferromagnet Spin Valve

Prof. I. A. Garifullin
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

Czytaj więcej...
14:00 środa, 04-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Własności magneto-transportowe monokrystalicznego Ce2PdGa12

Dr Daniel Gnida

12:00 czwartek, 28-04-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Kilka opowiastek z życia Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. Tomasz Goworek
UMCS Lublin

Czytaj więcej...
14:00 środa, 20-04-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

13:30 wtorek, 19-04-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Jubileuszowe, 600-tne seminarium wspomnieniowe

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 18-04-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Teoretyczny opis wpływu niejednorodności składu i rozmiarów na wybrane właściwości struktur i przyrządów półprzewodnikowych

Dr Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 15-04-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozwiązywalne modele pętlowej grawitacji kwantowej

prof. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 14-04-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity in materials without inversion symmetry: simple vs. correlated systems

prof. dr Ernst Bauer
Vienna University of Technology, Austria

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 12-04-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

mgr inż. Łukasz Bochenek

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30