Seminaria


11:15 poniedziałek, 16-04-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badanie nieciągłości fazowych w układach optycznych

dr Agnieszka Popiołek-Masajada
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 13-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Billiards

dr Tyll Krueger
University of Bielefeld, Faculty of Physics

Czytaj więcej...
14:00 środa, 11-04-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Wplyw wakansu irydowego na strukture elektronowa i czas zycia pozytronow w UIr2Zn20

prof. Anna Rubaszek

11:00 środa, 11-04-12
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Pseudogap and the local pairs in high-temperature superconductors

Prof. A. L. Solovyov
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of National Academy of Science of Ukraine, Kharkov

11:00 wtorek, 03-04-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe nano-kryształów perowskitów LaAlO3 oraz CaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr inż. Karol Lemański

11:15 poniedziałek, 02-04-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Emergentność przyrody i hierarchiczna struktura nauki

Prof. Józef Spałek
Zakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14:00 środa, 28-03-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Otrzymywanie monokryształów wybranych związków nadprzewodzących

dr Zbigniew Bukowski

11:00 wtorek, 27-03-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wpływ ciśnienia na zmiany struktury elektronowej nadprzewodników żelazowych typu FeSe1-xTex

mgr inż. Maciej Winiarski

11:15 poniedziałek, 26-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Predictive power of physical theories (subatomic physics as an illustrative example)

prof. Jerzy Dudek
University of Strasbourg and Department of Subatomic Research, CNRS

12:15 piątek, 23-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Program kształcenia w świetle Krajowych ram kwalifikacji (KRK)

prof. dr hab Ewa Dębowska
IFD, UWr

Czytaj więcej...
15:15 środa, 21-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Korelacje w układzie ultra-chłodnych bozonów w sieci optycznej

dr Tomasz Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 20-03-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików o strukturze spinelu i perowskitu

mgr Maciej Ptak

11:15 poniedziałek, 19-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

cQED in Quantum Dot Micropillar Cavities – Fundamental Research and Applications

prof. Stefan Reitzenstein
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 16-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Solitons from geometry

prof. dr hab. Maciej Dunajski
University of Cambridge

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 15-03-12
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Poszukiwanie cząstek o nieabelowej statystyce w układach ułamkowego kwantowego efektu Halla

prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
14:00 środa, 14-03-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Układy aperiodyczne

prof. Adam Pietraszko

11:00 wtorek, 13-03-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych czterofosforanów litowo-dysprozowych LiLa1-xDyxP4O12

mgr inż. Łukasz Marciniak

11:15 poniedziałek, 12-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Efekty ciśnieniowe w wybranych materiałach ferroicznych

dr inż. Adam Sieradzki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 09-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Anihilacja pozytonów w badaniu struktury elektronowej i diagnostyce medycznej

prof. dr hab. Grażyna Kotrym-Sznajd
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
11:00 środa, 07-03-12
Sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej J. Zaleski

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30