Seminaria


11:00 wtorek, 08-11-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

The solubility of Ag and Ga in RCuIn (R = La, Ce) compounds

mgr Oleksander Bednarchuk

11:15 poniedziałek, 07-11-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Oktupoling w nanoskali: koncepcje, modelowanie, perspektywy

dr hab. Antoni Mituś, prof. nadzw. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 04-11-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaduszki u teoretyków - pamięci prof. Władysławy Nawrockiej

11:00 czwartek, 03-11-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Konstrukcja czujnika do wykrywania związków fenolowych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

12:15 piątek, 28-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Hidden asymmetry in symmetric collisions

prof. dr hab. Andrzej Białas
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Czytaj więcej...
11:00 środa, 26-10-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Od nadprzewodnictwa do kondensacji bozonów na sieciach optycznych

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 25-10-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Mieszane tlenki Ce1-xMxO2-y (M=Ni, Co). Struktura i właściwości.

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:00 wtorek, 25-10-11
bud. II, sala 409a

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Tracing the Kondo lattice in YbRh2Si2

Dr. Stefan Kirchner
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Drezno, Niemcy

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 24-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Granice poznania

prof. Krzysztof Meissner
Instytut Fizyki Teoretycznej
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

15:15 środa, 19-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

NetworkSunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu

mgr Przemysław Poloczek
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 17-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Modelowanie nanostruktur na bazie PbTe – termoelektryki oraz izolatory topologiczne

prof. Ryszard Buczko
IF PAN Warszawa

12:15 piątek, 14-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Teoretyczna analiza układów silnie skorelowanych fermionów za pomocą grup symetrii U(1) i SU(2)

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 10-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Tomografia optyczna – pomysł z XIX wieku

Prof. Andrzej Kowalczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15 piątek, 07-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

dr Cezary Juszczak

Czytaj więcej...
15:15 środa, 05-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Low-temperature thermodynamics of some frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets

dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

Czytaj więcej...
11:00 środa, 05-10-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Anizotropia właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 03-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Gigantyczne skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez mikrownękę n-GaAs spowodowane wywołanym oświetleniem zjawiskiem Faradaya

Prof. Michał Nawrocki
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:30 piątek, 30-09-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka

mgr Anna Pachoł

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 15-09-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

IR laser stimulated afterglow fluorescence of Eu(III) doped LaAlO3 nanocrystals

Paweł Głuchowski

13:30 środa, 29-06-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Funkcje cieczy jonowych w układach katalitycznych

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30