Seminaria


12:15 piątek, 16-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Solitons from geometry

prof. dr hab. Maciej Dunajski
University of Cambridge

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 15-03-12
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Poszukiwanie cząstek o nieabelowej statystyce w układach ułamkowego kwantowego efektu Halla

prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
14:00 środa, 14-03-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Układy aperiodyczne

prof. Adam Pietraszko

11:00 wtorek, 13-03-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych czterofosforanów litowo-dysprozowych LiLa1-xDyxP4O12

mgr inż. Łukasz Marciniak

11:15 poniedziałek, 12-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Efekty ciśnieniowe w wybranych materiałach ferroicznych

dr inż. Adam Sieradzki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 09-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Anihilacja pozytonów w badaniu struktury elektronowej i diagnostyce medycznej

prof. dr hab. Grażyna Kotrym-Sznajd
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
11:00 środa, 07-03-12
Sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej J. Zaleski

11:00 wtorek, 06-03-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura i stabilność termiczna nanokrystalicznego mieszanego tlenku Ce1-xRhxO2-y w atmosferze redukującej i utleniającej

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:15 poniedziałek, 05-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Metody optyczne, ultrasonograficzne i inne wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych

dr inż. Zbigniew Gumienny
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 02-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Wymiana sygnałów w pobliżu horyzontu zdarzeń w czasoprzestrzeni Schwarzschilda

dr hab. Andrzej Radosz
IF PWr

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 28-02-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie lokalnej struktury selenianu Rb2Li4(SeO4)3·2H2O za pomocą rozpraszania dyfuzyjnego

mgr inż. Dorota Komornicka

11:15 poniedziałek, 27-02-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zastosowanie nadprzewodników: fizyczne ograniczenia, nowe materiały, perspektywy

prof. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN, Wrocław

14:00 środa, 22-02-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Najważniejsze zadania realizowane w ramach własnych grantów badawczych 2012-2014

M. Szlawska i P. Wiśniewski

11:00 wtorek, 21-02-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie przewodnictwa cieplnego prostych kryształów molekularnych

mgr Tatiana Romanova

11:15 poniedziałek, 20-02-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Carbononics: carbon based electronics, photonics and memory

prof. Paweł Hawrylak
National Research Council, Ottawa, Canada

12:15 piątek, 17-02-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
10:00 środa, 15-02-12
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Manufacturing and characterization of MgB2 wires for application in superconducting coils

Dr. Wolfgang Häβler
Institute of Metallic Materials, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden

11:00 wtorek, 14-02-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Charakterystyka spektroskopowa roztworów stałych Gd2SiO5 – Lu2SiO5 domieszkowanych jonami samaru, potencjalnych materiałów laserowych

mgr Adam Strzęp

11:15 poniedziałek, 13-02-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Pushing the boundaries of III-Vs: Exploiting Bismide alloys for near- and mid-infrared photonics

prof. Stephen Sweeney
Advanced Technology Institute and Department of Physics, University of Surrey, Guildford

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 09-02-12
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Oddziaływania wymienne w układach skorelowanych elektronów jako mechanizm niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ oraz Wydział Fizyki i Inf. Stos., AGH, Kraków

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30