Seminaria


11:15 poniedziałek, 12-11-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wyładowania elektryczne w układzie z barierą w postaci materiału o dużej wartości przenikalności elektrycznej

dr Henryk Janus
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

12:15 piątek, 09-11-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasoprzestrzenie z zamkniętymi krzywymi czasowymi i T-dualność

dr Paweł Gusin

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 08-11-12
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Physics of disorder in particle mixtures

prof. dr Klaus Ziegler
University of Augsburg, Niemcy

Czytaj więcej...
11:15 środa, 07-11-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wpływ naprężeń i domieszkowania na strukturę elektronową FeSe

mgr inż. Maciej Winiarski

10:15 wtorek, 06-11-12
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

10 lat rozpraszania dyfuzyjnego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Wołcyrz

11:15 poniedziałek, 05-11-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanoindentacja otoczek wirusów

prof. dr hab. Marek Cieplak
IF PAN, Warszawa

11:15 poniedziałek, 29-10-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nagroda Nobla z fizyki – 2012

prof. dr hab. Wojciech Gawlik
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 26-10-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The Higgs - a fundamental particle?

prof. dr hab. David Blaschke

Czytaj więcej...
14:00 środa, 24-10-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

1. Badanie właściwości stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych UPd1-xRuxGe; 2. Badanie właściwości fizycznych związków EuTGe3 (T = Ni, Rh, Pt, Ir, Pd, Co)

mgr D. Gralak1; mgr O. Bednarchuk2

10:00 wtorek, 23-10-12
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Węglowe nośniki katalityczne

dr hab. Roman Klimkiewicz

16:00 poniedziałek, 22-10-12
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Specyficzne miejsca wiązania jonów metali w nieposiadających struktury domenach białek. Od mózgu do bakterii

prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Uniwersytet Wrocławski

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 22-10-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Odkrycie cząstki Higgsa - czy na tym koniec?

prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 19-10-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

On knots, strings, and quantum fields

dr Piotr Sułkowski

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 19-10-12
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wystąpienie Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Andrzeja Jeżowskiego otwierające nowy rok akademicki

oraz

wykład inauguracyjny pod tytułem
„Karbaporfirynoidy i metalokarbaporfirynoidy”,
który wygłosi Przewodniczący Rady Naukowej INTiBS PAN, członek korespondent PAN, prof. dr. hab. Lechosław Latos-Grażyński

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Czytaj więcej...
12:00 środa, 17-10-12
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Iron-based superconductors: a gym for solid state physicists

pror. Marina Putti
University of Genova and the SPIN Institute of the National Research Council, Italy

Czytaj więcej...
11:15 środa, 17-10-12
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura i stabilność termiczna mieszanych nanorozmiarowych tlenków Ce1-xMxO2-y (M – metal przejściowy)

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:15 poniedziałek, 15-10-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topologiczne izolatory krystaliczne

prof. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15 piątek, 12-10-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Modelowanie przepływu krwi przez aortę brzuszną człowieka

dr Maciej Matyka

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 12-10-12
budynek 8, sala 6

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Właściwości spektroskopowe nano-kryształów perowskitów LaAlO3 oraz CaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr. inż. Karol Lemański

Czytaj więcej...
14:00 środa, 10-10-12
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetyzm i nadprzewodnictwo w Eu(Fe0.81Co0.19)2As2

prof. dr hab. Vinh Hung Tran

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30