Seminaria


12:15 piątek, 11-01-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Scattering Theory Approach to the Thermodynamics of Hadrons

dr Pok Man Lo
IFT UWr

Czytaj więcej...
13:30 środa, 09-01-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Majorana modes in systems with many-body interactions

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
13:15 środa, 09-01-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Picosecond dynamics of quantum dot excitons: Optical control of single dots and phonon control of lasers

dr Daniel Wigger
Institut für Festkörpertheorie, WWU Münster

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 08-01-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Rare-earth-based half-Heusler phases – structure properties and optimization of thermoelectric performance

mgr Kamil Ciesielski

11:15 poniedziałek, 07-01-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Termometria luminescencyjna nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych

dr hab. Łukasz Marciniak
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

12:15 piątek, 04-01-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Optical tweezers. The Nobel Prize in Physics 2018

dr Sławomir Drobczyński
PWr

Czytaj więcej...
13:30 środa, 19-12-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Electronic orders and the Fermi Surface reconstruction in the cuprate superconductors

dr Wojciech Tabiś
Katedra Fizyki Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 18-12-18
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Procesy transferu energii i konwersji wzbudzenia w kryształach GGAG domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3+

dr inż. Jarosław Komar

11:15 poniedziałek, 17-12-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

O uniwersalnym wszechświatowym układzie jednostek miar Plancka

dr Henryk Wojewoda
Emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 14-12-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Probing fundamental physics with multi-messenger observations of neutron stars

dr hab. Brynmore Haskell
CAMK Warsaw

Czytaj więcej...
13:30 środa, 12-12-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Dirac surface and interface states in topological crystalline insulators

prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
13:15 środa, 12-12-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Theory of band nesting and valley exciton in monolayer MoS2 

Maciej Bieniek
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15 wtorek, 11-12-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa

mgr Jakub Krawczyk

13:00 poniedziałek, 10-12-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Chemisorpcja gazów na nanocząstkach metali – praktyczne zastosowanie w katalizie heterogenicznej

dr hab. Janina Okal

13:00 poniedziałek, 10-12-18
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

2D BN nanoparticles as drug delivery system and spectroscopic markers

prof. Galina Dovbeshko
Instytut Fizyki, NANU, Kijów

11:15 poniedziałek, 10-12-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Novel Nanotechnological Approaches for Quantum Communication and Quantum Computing

prof. Johann Peter Reithmaier
Institute of Nanostructure Technologies and Analytics, University of Kassel, Germany

12:15 piątek, 07-12-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The Statistical Mechanics of Particle Physics

prof. Abhijit Bhattacharyya
University of Calcutta

Czytaj więcej...
13:15 środa, 05-12-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Generic appearance of objective results in quantum measurements

dr hab. Jarosław Korbicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Czytaj więcej...
13:00 wtorek, 04-12-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Synteza i charakterystyka spektroskopowa polikrystalicznego GdVO4: Bi3+, Ln3+ (Ln3+ = Eu3+, Nd3+, Yb3+)

mgr Katarzyna Lenczewska

11:15 wtorek, 04-12-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structure and catalytic activity of nano-sized Au/Ce1-xYbxO2-x/2  composites with specified morphology

mgr Piotr Woźniak

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30