Seminaria


14:00 czwartek, 17-10-19
Aula PWr, bud. A1

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe na Politechnice Wrocławskiej

The inclusive city. Rapid urbanisation and the global quest for affordable housing

prof. Dick van Gameren
Wydział Architektury i Środowiska Zbudowanego w Delft

Czytaj więcej...
Pojutrze
13:30 środa, 16-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Pseudogap properties and superconducting fluctuations above Tc in superconductor-ferromagnet heterostructures and bulk Fe-based materials

prof. Krzysztof Rogacki

Dziś
11:05 poniedziałek, 14-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Modelowanie stanów ładunkowych oraz dynamiki spinu w nanostrukturach półprzewodnikowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
14:30 piątek, 11-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 412

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Army Research Office (ARO) Overview and Physics Division Objectives

dr Thomas Bahder
ARO Tokyo

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 11-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Topological Quantum Sensors?

dr Thomas Bahder
ARO Tokyo

Czytaj więcej...
13:15 środa, 09-10-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Non-extensive voter model for socio-economic phenomena

dr Aleksejus Kononovicius
Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Faculty of Physics, Vilnius University

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 07-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Półprzewodnikowe azotki - 30 lat od wielkiego przełomu

prof. Michał Leszczyński
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

12:15 piątek, 04-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

How to use low-mass stars to test theories of gravity

dr Aneta Wojnar
Federal University of Espirito Santo

Czytaj więcej...
13:15 środa, 02-10-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Magnetism of the low-dimensional orbital-selective Mott insulators

dr Jacek Herbrych
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

13:30 wtorek, 10-09-19
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Badania oddziaływania katalizatora Au/Ce1-xEuxO2-y z tlenkiem węgla (II) metodami in-situ DRIFTS oraz NAP-XPS

Oleksii Bezkrovnyi

13:30 czwartek, 27-06-19
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem oraz stabilność wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

13:30 środa, 26-06-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Antiferromagnetic ordering in R3Ni2In4 (R = Tb-Tm)

dr hab. Stanisław Baran
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 25-06-19
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Al2O3, TiO2 oraz szkło potasowe jako nośniki dla bimetalicznych cząstek Ru-Re do katalitycznego utleniania sadzy

Sebastian Zieliński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

11:15 wtorek, 25-06-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Quantum glass of interacting bosons with off-diagonal disorder

mgr Anna Piekarska

14:00 środa, 19-06-19
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

From powders to transparent ceramics: control of ceramic processes

prof. Rémy Boulesteix
University of Limoges

11:15 wtorek, 18-06-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Hybrydyzacja w wieloorbitalnym modelu Hubbarda zastosowanym do opisu pierścieni magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

10:00 piątek, 14-06-19
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wręczenie Nagród Dyrektora INTiBS PAN

12:00 czwartek, 13-06-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Spectroscopic properties of M3Sc(BO3)3, Ba2M(BO3)2, M2ScLi(B2O5)2 (M = Ba, Sr, Ca, Mg) and Ln MgB5O10 (Ln = La, Y) borates doped with Eu3+, Eu2+, Ce3+ and Cr3+ ions

mgr inż. Bartosz Bondzior

Czytaj więcej...
13:30 środa, 12-06-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

How to calculate the thermal conductivity for themetallic rare-earth systems with well localized 4f shells?

mgr Aleksandra Szukiel Peisert

13:15 środa, 12-06-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spectral Function of the Holstein Polaron at Finite Temperature

prof. dr. Janez Bonča
J. Stefan Institute & Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Słowenia

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30