Seminaria


10:00 piątek, 09-06-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku

mgr inż. Bartosz Przybył

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 01-06-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu

dr Agnieszka Baszczuk
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 30-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna, morfologia, właściwości magnetyczne i dielektryczne SrFe12O19 oraz CoFe2O4/SrFe12O19

mgr Katarzyna Pasińska

12:15 piątek, 26-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Spectroscopy in the quark-gluon plasma

prof. Georg Wolschin
Univ. of Heidelberg

Czytaj więcej...
14:00 środa, 24-05-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetycznych

Inżynieria funkcji falowych w nanostrukturach

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląskiego w Katowicach

Czytaj więcej...
13:15 środa, 24-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Symulacje powstawania i analiza struktury wewnętrznej klastrów Lennard-Jonesa

dr Wiesław Polak
Katedra Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

11:15 wtorek, 23-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badania wpływu elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

12:15 piątek, 19-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Analytical relativity and the first direct detections of gravitational waves

prof. dr hab. Piotr Jaranowski
UwB

Czytaj więcej...
13:15 środa, 17-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Classical engines with ideal efficiency and nonzero power: is it possible?

prof. Joseph Indekeu
Institute for Theoretical Physics, KU Leuven

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 16-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nadprzewodnictwo w związkach ThTSi i ThT2Ge2

mgr inż. Krzysztof Domieracki

11:15 poniedziałek, 15-05-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Uniwersytet Śląski

12:15 piątek, 12-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Interaction of a quantum field with a rotating heat bath

prof. dr hab. Robert Alicki
Uniwersytet Gdański

Czytaj więcej...
13:15 środa, 10-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Orientation approach to light-induced deformation and ordering of azobenzene-containing polymers

dr Vladimir Toshchevikov
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

12:15 środa, 10-05-17
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Zjawisko „exchange bias” w złożonych materiałach tlenkowych

prof. Andrzej Wiśniewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa, International Research Centre MagTop, Warszawa

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 09-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych: Ba2Mg(BO3)2, Ba3Sc(BO3)3 i LaMgB5O10

mgr inż. Bartosz Bondzior

11:15 poniedziałek, 08-05-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych i funkcjonalności nanoluminoforów rdzeń-płaszcz poprzez niejednorodne domieszkowanie jonami ziem rzadkich

dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+

12:15 piątek, 05-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Aleksandr Dubinin
IFT

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 25-04-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Defekty w nanokryształach

prof. dr hab. Leszek Kępiński

11:15 wtorek, 25-04-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Stabilność ogniw słonecznych trzeciej generacji - wytwarzanie, charakteryzacja i efekt light-soaking

mgr inż. Michał Dusza

11:15 poniedziałek, 24-04-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Transport ładunku w nowych materiałach do przetwarzania i magazynowania energii

dr hab. inż. Wojciech Wróbel
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30