Seminaria


12:00 poniedziałek, 03-02-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

Czytaj więcej...
12:30 wtorek, 28-01-20
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Phase transition in random anisotropy magnets

Maxym Dudka
Institute for Condensed Matter Physics, Lwów

Czytaj więcej...
Pojutrze
11:15 poniedziałek, 27-01-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanometrologia z układami MEMS/NEMS

prof. Teodor Gotszalk
Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

13:30 środa, 22-01-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetocaloric effect of Heusler alloys in high magnetic fields

dr Yurii Koshkidko
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:50 wtorek, 21-01-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Excited state absorption based luminescent temperature sensing and imaging using Eu3+ doped nanocrystals

mgr Karolina Trejgis

11:15 poniedziałek, 20-01-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topological non-Hermitian origin of surface electromagnetic and acoustic waves

prof. Konstantin Y. Bliokh
Theoretical Quantum Physics Laboratory, RIKEN Cluster for Pioneering Research, Wako, Saitama, Japonia

11:00 piątek, 17-01-20
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmonowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi

Dr Marcin Szalkowski

13:30 środa, 15-01-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Topological states of matter in superconducting heterostructures

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11:50 wtorek, 14-01-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Modyfikacje otoczek kapsułek żelatynowych miękkich, w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych

mgr Bartosz Solarski

12:15 piątek, 10-01-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Physical mathematics, string theory, and knots-quivers correspondence

prof. Piotr Sułkowski
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
13:30 środa, 08-01-20
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Correlation between enhancement of superconducting state properties and crystallinity degradation in superconducting selenides

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15 środa, 08-01-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Hole spin-flip transitions in a self-assembled quantum dot

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

13:00 czwartek, 19-12-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Czytaj więcej...
11:50 wtorek, 17-12-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

11:15 poniedziałek, 16-12-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12:15 piątek, 13-12-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New perspectives on our place in the universe

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
IA UWr

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 13-12-19
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika

13:30 środa, 11-12-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Peculiar magnetic susceptibility and phase transitions in LiNiPO4

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
13:15 środa, 11-12-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O poszukiwaniu nietoksycznych kropek kwantowych albo o konsekwencjach całkowicie wypełnionej powłoki d

dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

11:50 wtorek, 10-12-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural and electrical characterization of wide-band semiconductor compounds based on gallium nitride

mgr Dominika Majchrzak

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30