Seminaria


10:00 wtorek, 11-07-17
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wręczenie nagród Dyrektora Instytutu

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
14:00 środa, 05-07-17
Rzewuski Hall, Wydzial Fizyki i Astronomii, pl. Maksa Borna 9

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

How quantum physics democratized music: a meditation on physics and technology

Prof. Michael Berry
H H Wills Physics Laboratory, University of Bristol, UK

Czytaj więcej...
12:00 środa, 05-07-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Solid-state reactions at the phase boundary nanocrystalline complex oxide-oxide support

mgr Oksana Mendiuk

Czytaj więcej...
10:00 środa, 05-07-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetycznych

Heavy fermion behavior and magnetic ordering in Ce(Cr,Ti)Ge3 with hexagonal perovskite structure

dr Debarchan Das
Department of Physics, Indian Institute of Technology Kanpur, India and Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany

Czytaj więcej...
09:00 wtorek, 04-07-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

XXXIX Max Born Symposium: 5th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS-2017)

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 30-06-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

On the Persistent Luminescence Phosphors

Prof. Jorma Hölsä
University of the Free State , Bloemfontein, South Africa

12:30 wtorek, 27-06-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanomateriały otrzymywane metodą zol–żel dla układów w fotonice

dr Anna Łukowiak

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 16-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: new research possibilities in astroparticle physics

dr hab. Piotr Homola
IFJ PAN

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 16-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Hybrid mesoporous materials: properties and applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

14:00 środa, 14-06-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetycznych

Instalacja, uruchomienie i możliwości pomiarowe nowej 3He-4He chłodziarki rozcieńczalnikowej o Tbase < 7.8 K (B <= 16 T)

dr Łukasz Bochenek

13:15 środa, 14-06-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Localization of a magnetic moment using a two-qubit probe

Jan Krzywda
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
11:00 środa, 14-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Nanostructured materials: size dependent properties

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:00 wtorek, 13-06-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Comparative studies of energy dissipation minimum in BSCCO-2223 and YBCO-123 HTS tapes

mgr Eduard Maievskyi

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 13-06-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M - metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

11:15 poniedziałek, 12-06-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Multifuncjonalne fazy Heuslera: od termoelektryków po semimetale topologiczne

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN Wrocław

11:00 poniedziałek, 12-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Non-invasive approach for the analysis of artefacts of artistic and archaeological interest and use of nanostructured materials for their conservation

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15 piątek, 09-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

mgr Alexandr Dubinin

Czytaj więcej...
10:00 piątek, 09-06-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku

mgr inż. Bartosz Przybył

Czytaj więcej...
13:15 środa, 07-06-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Characterization of topological phases through entanglement measures

Marta Brzezińska
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15 wtorek, 06-06-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30