Seminaria


11:00 środa, 23-09-20
Microsoft Teams

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przemiany fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 16-07-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 03-07-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Pauliny Sobierajskiej

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 30-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

mgr Adam Olejniczak

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 23-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Wpływ anionu i podstawnika na strukturę i właściwości spektroskopowe soli pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 16-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermodynamic and transport properties of the Falicov-Kimball model within DMFT formalism

mgr Jakub Krawczyk

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 09-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermoelectric properties of f-electron half-Heusler phases

mgr Kamil Ciesielski

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 02-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Implementacja metody EBIC w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr Krzysztof Placek

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 26-05-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 19-05-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 12-05-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

DFT investigation of magnetic states and electronic properties of Sr4V2O6Fe2As2

mgr Thi Ly Mai

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 05-05-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania

mgr Agata Kotulska

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 28-04-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Fe3+ as a temperature sensor in luminescent nanothermometry.

mgr Karolina Knieć

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 21-04-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Regulacja szybkości uwalniania substancji czynnej z użyciem nośników o różnej porowatości

mgr Łukasz Harłukowicz

Czytaj więcej...
12:00 poniedziałek, 16-03-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 13-03-20
sala VIII/6 Odwołane

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Czytaj więcej...
10:00 piątek, 13-03-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 10-03-20
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

11:15 poniedziałek, 09-03-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

11:00 czwartek, 05-03-20
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak – ale jak?

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30