Seminaria


13:15 środa, 20-11-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

11:45 wtorek, 19-11-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15 poniedziałek, 18-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 15-11-19
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13:30 środa, 13-11-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 08-11-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
14:00 środa, 06-11-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Czytaj więcej...
13:00 wtorek, 05-11-19
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

11:45 wtorek, 05-11-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

11:15 poniedziałek, 04-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
13:00 środa, 30-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:45 wtorek, 29-10-19
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

11:15 poniedziałek, 28-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

12:15 piątek, 25-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 24-10-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Czytaj więcej...
13:30 środa, 23-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

13:15 środa, 23-10-19
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Fermi surface reconstruction in high-temperature superconductors

dr Evgenii Kochetov
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna

Czytaj więcej...
11:30 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Czytaj więcej...
10:45 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 22-10-19
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30