Seminaria


13:30 wtorek, 27-11-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ stężenia jonów Cr3+ na czułość termometrów luminescencyjnych: YAG, YAGG, YGG współdomieszkowanych jonami Cr3+ i Nd3+

mgr inż. Karolina Elżbieciak-Piecka

11:15 poniedziałek, 26-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Excitons in emerging semiconductors

dr hab. Paulina Płochocka
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, France

12:15 piątek, 23-11-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Role of multipartite entanglement in quantum teleportation

dr Artur Barasiński
Palacky University

Czytaj więcej...
13:30 środa, 21-11-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb

dr Karol Synoradzki

13:15 środa, 21-11-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Relaksacja spinu elektronów i dziur w samorosnących kropkach kwantowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 20-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

STARCH AND MODIFIED STARCH OF Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze in An Giang Province, Vietnam

mgr Quan Vu

11:15 wtorek, 20-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie oraz badanie układów biokompozytów na bazie resorbowalnych polimerów i fosforanów domieszkowanych jonami lantanowców jako potencjalne materiały do teranostyki

mgr Jan Zienkiewicz

11:15 poniedziałek, 19-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Domieszki metali przejściowych w ZnO: rola oddziaływania elektron-elektron

prof. Piotr Bogusławski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

12:15 piątek, 16-11-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Gravitation and accretion of matter

prof. dr hab. Edward Malec
UJ

Czytaj więcej...
13:15 środa, 14-11-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Przybliżenie par dla modelu q-Ising na sieciach monoplex i duplex

dr inż. Tomasz Gradowski
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

13:30 wtorek, 13-11-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Struktura i reaktywność układów Au/Ce1-yYbxO2-x/2 o zadanej morfologii

mgr Piotr Woźniak

12:30 wtorek, 13-11-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych LaGaO3:V do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

11:15 wtorek, 13-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis and investigation of luminescent properties of nanocrystalline yttrium-aluminum garnets codoped with Mn3+,Mn4+ and Nd3+ for luminescent thermometry application

mgr Karolina Trejgis

09:15 wtorek, 13-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Hybrid Femtosecond Laser 3D Processing for Fabrication of Functional Micro/Nano-Devices

prof. Koji Sugioka
Advanced Laser Processing Research Team, RIKEN Center for Advanced Photonics, Japan

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 06-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Określenie wpływu parametrów procesu utylizacji osadów ściekowych na morfologię, strukturę i właściwości krzemianowego kruszywa lekkiego - GRANSIL

mgr Rafał Piotrowski

11:15 wtorek, 06-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synteza nowych pochodnych benzimidazolu

mgr Bartosz Solarski

11:15 poniedziałek, 05-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanokryształy koloidalne - synteza, właściwości, zastosowania

dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. PWr
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
13:15 środa, 31-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Nonequilibrium heat transport in an exactly solvable quantum-critical model

prof. Tomáš Novotný
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze

Czytaj więcej...
13:15 środa, 31-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 30-10-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Struktury rdzeń-płaszcz jako propozycja dla bioczujników bazujących na zjawisku FRET

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30