Seminaria


13:30 wtorek, 23-01-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Stabilizacja klasterów i nanocząstek złota na nośnikach krzemionkowych: o tym , jak istotny jest wybór właściwego sposobu preparatyki

mgr Piotr Kraszkiewicz

11:15 wtorek, 23-01-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zbadanie właściwości fizycznych i możliwości kontrolowania poprzez mikrostrukturę właściwości cieplnych pianosilikatów napełnionych wybranymi pylistymi odpadami poprzemysłowymi

mgr Magdalena Skrajnowska

11:15 poniedziałek, 22-01-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Fluorescencja nanostruktur hybrydowych: spojrzenie w nanoświat

prof. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15 piątek, 19-01-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Competing for perfection – Ultracold Fermi gases can be as perfect liquids as the superhot Quark-Gluon Plasma

dr Marcus Bluhm
IFT UWr

Czytaj więcej...
09:00 piątek, 19-01-18
bud. II, sala 6

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

Odbiory 2017

Czytaj więcej...
09:00 czwartek, 18-01-18
bud. II, sala 6

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2017

Odbiory 2017

Czytaj więcej...
13:30 środa, 17-01-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Superconductivity in yttrium-based 1:2:2 systems

mgr Grzegorz Chajewski

13:30 środa, 17-01-18
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Superconductivity in ThIrSi3 and ThRhSi3

mgr Krzysztof Domieracki

13:15 środa, 17-01-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Mean field approximation in quantum Hall systems - many body-interactions

Bartosz Kuśmierz
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Czytaj więcej...
13:00 wtorek, 16-01-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Functionalization and optical investigation of inorganic nanocrystals for application in biomedicine

mgr Bartłomiej Sojka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

11:15 wtorek, 16-01-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Warstwy barierowe na podłożu elastycznym

mgr Kamila Startek

11:15 poniedziałek, 15-01-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optical properties of atomically thin transition metal dichalcogenides: Observations and puzzles

prof. Marek Potemski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Grenoble, France

12:30 piątek, 12-01-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Ewolucja właściwości magnetycznych w roztworach stałych UPd1-xTxGe, gdzie T = Ru, Co

mgr Daniel Gralak

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 12-01-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Seven terrestrial planets around the nearby ultra-cool dwarf star

dr Ewa Niemczura
IA UWr

Czytaj więcej...
13:15 środa, 10-01-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Modelowanie heterostruktur półprzewodnikowych wspomagane obliczeniami opartymi na teorii funkcjonału gęstości

Krzysztof Wittek
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

11:15 wtorek, 09-01-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych

mgr Piotr Frydrysiak

11:15 wtorek, 09-01-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe stenty naczyniowe

mgr Łukasz Wasyluk

11:15 poniedziałek, 08-01-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Mechanizmy ferroicznych przemian fazowych związków metalo-organicznych

dr inż. Adam Sieradzki
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 05-01-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Machine Learning for MINERvA Physics Reconstruction

dr Tomasz Golan
UWr

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 05-01-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza nanokrystalicznych ceranów domieszkowanych jonami lantanowców i zbadanie zjawiska zachodzenia szerokopasmowej anty-stokesowskiej białej emisji

mgr Mariusz Stefański

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30