Seminaria


11:15 wtorek, 27-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zastosowanie multiorbitalnego modelu Hubbarda do opisu molekuł magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

12:15 piątek, 23-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Neutrino Properties Determined in Oscillation Experiments

prof. dr hab. Ewa Rondio
NCNR

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 23-03-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Związki metalo-organiczne typu dMOF jako nowe materiały funkcjonalne

dr Aneta Ciupa

13:30 środa, 21-03-18
sala nr 409a (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Thermoelectric and magnetocaloric properties of rare-earth based half-Heusler phases

dr Karol Synoradzki

11:15 wtorek, 20-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wpływ podstawników na strukturę i właściwości kompleksów pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

11:15 poniedziałek, 19-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Szerokopasmowe źródła promieniowania w średniej podczerwieni na bazie femtosekundowych laserów światłowodowych

dr hab. Grzegorz Soboń
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 16-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Online algorithms for physicists

dr Paweł Laskoś-⁠Grabowski
IFT Uwr

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 15-03-18
sala audytoryjna

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Obrazowanie i modyfikacja materiałów w mikro- i nanoskali przy pomocy mikroskopii SEM/FIB - prezentacja firmy Nanores

Piotr Kunicki
Nanores

13:30 środa, 14-03-18
sala nr 409a (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Li-ion battery materials. Electronic and magnetic properties

dr hab. Nail Suleimanov
Instytut Fizyko-Techniczny im. Zawojskiego Kazańskiego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk w Kazaniu

13:15 środa, 14-03-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Kryształy czasowe

prof dr hab. Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:00 środa, 14-03-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów wykazujących uporządkowanie magnetyczne i elektryczne – mrówczany Mg, Cd, Zn, Mn, Fe, Co, Ni i Cu z wybranymi kationami amoniowymi

mgr inż. Aneta Ciupa

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 13-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Pomiary przewodnictwa cieplnego cienkich warstw metodą 3ω

mgr Alexandra Filatova

11:15 poniedziałek, 12-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Unikalne nadprzewodnictwo trypletowe w skorelowanym ferromagnetyku: UGe2

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

12:15 piątek, 09-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Gravitational wave astronomy - a new window on the Universe

prof. dr hab. Andrzej Królak
IMP

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 09-03-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne

dr Aleksandra Gerus
INTiBS PAN

13:15 środa, 07-03-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Badanie efektów topologicznych na sieciach dwuwymiarowych 

Michał Kupczyński
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 06-03-18
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe układy biokompozytowe w stomatologii jako uzupełnień struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerow i nanofosforanow otrzymywanych w druku 3D oraz za pomocą syntezy skafoldow

mgr Anna Zalewska

11:15 poniedziałek, 05-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Efekty rozmiarowe i właściwości fizyczne ferroicznych i multiferroicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie szkieł porowatych

dr inż. Agnieszka Ciżman
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 02-03-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Computational Geology

dr Marcin Dąbrowski
PIB Wrocław, UiO Oslo

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 02-03-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwości luminescencyjne Y2Si2O7 domieszkowanego jonami Nd3+ w warunkach pobudzenia dużą gęstością mocy

mgr. Robert Tomala

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30