Seminaria


14:00 wtorek, 29-11-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Ring currents and magnetic properties of solid benzene

Nail Suleimanov
Zavoisky Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 29-11-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zjawiska fotoelektryczne w materiałach grafenowych w warunkach silnego wzbudzenia

mgr Mikołaj Łukaszewicz

11:15 poniedziałek, 28-11-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nagroda Nobla z fizyki 2016: Topologiczne przejścia fazowe i co ważne obecnie w tematyce przejść fazowych?

prof. Józef Spałek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 25-11-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Shape memory in magneto-auxetics

dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 24-11-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Quantum Oscillations in Topological Insulator Bi0.83Sb0.17 Nanowires

L. Konopko, A. Nikolaeva
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 24-11-16
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Skorelowany nieporządek w kryształach metaloorganicznych - aktualne wyniki

dr Dorota Komornicka

14:00 środa, 23-11-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Stany skorelowane w układach dwuwymiarowych i silnym polu magnetycznym: ułamkowy kwantowy efekt Halla

mgr Patrycja Łydżba
WPPT PWr

Czytaj więcej...
13:15 środa, 23-11-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Przejścia spinowo-dolinowe w nanorurkach węglowych

Edyta Osika
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

10:00 wtorek, 22-11-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Supramolecular architecture of molecular crystals from an energetic viewpoint to analysis of intermolecular interactions

mgr Volodymyr Medviediev

11:15 poniedziałek, 21-11-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Od neutrin do elektronów i z powrotem: wokół piku kwazielastycznego

prof. dr hab. Jan Sobczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

13:15 środa, 16-11-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Silne i słabe efekty korelacji elektronowej w ramach przybliżenia silnie ortogonalnych par elektronowych

dr hab. Katarzyna Pernal, prof. PŁ
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

12:30 środa, 16-11-16
sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Electronic properties of rare earth-based half-Heusler compounds

mgr Orest Pavlosiuk

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 15-11-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Własności strukturalne, magnetyczne i elektryczne d-elektronowych związków 1:2:2 na bazie lantanu"
"2. Obliczenia wzmocnienia optycznego w studniach kwantowych GaInNAsSb/InP

1. mgr inż. Kamil Ciesielski, 2. mgr inż. Jakub Krawczyk

11:15 poniedziałek, 14-11-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne właściwości obszarów aktywnych laserów półprzewodnikowych na zakres średniej podczerwieni

dr inż. Marcin Motyka
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 10-11-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Critical currents in FeAs-based pnictides and in Y123 cuprates increased by nano-sized defects

prof. Krzysztof Rogacki
MLSPMiNT PAN i INTiBS PAN

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 08-11-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The physical properties of RNi2, (R = Tb, Dy, Ho, Er): a real candidates for a practical cryogenic refrigerator

Jacek Ćwik

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 07-11-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Oddziaływania kulombowskie w kropkach kwantowych

prof. Paweł Machnikowski
Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 04-11-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422 Odwołane

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractional skyrmions in quantum Hall systems

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 04-11-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

The influence of active and passive ions' doping on the spectroscopic properties of colloidal NaYF4 nanocrystals doped with Yb3+ and Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

Czytaj więcej...
13:15 środa, 02-11-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

1. Orbity wężowe w grafenie"
"2. Ułamkowa kwantyzacja rezystancji w złączach n-p-n w grafenie

Krzysztof Kolasiński1, Alina Mreńca-Kolasińska2
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30