Seminaria


14:00 środa, 20-01-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Tuning of phase diagram and vortex pinning of iron-based superconductors by irradiation induced disorder

prof. Marcin Konczykowski
Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

Czytaj więcej...
13:15 środa, 20-01-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Longitudinal spin excitations in correlated electron systems

Maciej Fidrysiak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 18-01-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Plasmonics of metallic nanostructures – towards manipulation of light and matter coupling

dr inż. Witold Jacak
Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 15-01-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quantum Deformations of Space-Time and Deformations of String Backgrounds

prof. dr hab. Jerzy Lukierski

Czytaj więcej...
14:00 środa, 13-01-16
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Anomalous x-ray diffraction and diffuse scattering from ω-Ti nanoparticles in β-Ti(Mo) single crystals

prof. Vaclav Holy
Department of Condensed Mater Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Czytaj więcej...
14:00 środa, 13-01-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Nadprzewodnictwo Ba1-xRbxFe2As2. Badania metodą spektroskopii rotacji spinu mionów pod ciśnieniem hydrostatycznym

dr Zbigniew Bukowski

14:00 środa, 13-01-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Russian Monocrystalline Permanent Magnests

prof. Belyaev Igor Vasil’evich
Vladimir State University, Vladimir, Russia

Czytaj więcej...
13:15 środa, 13-01-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Qubit­ environment entanglement generation during pure dephasing

dr Katarzyna Roszak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

14:00 wtorek, 12-01-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Mathematical models and description of random composites

prof. Vladimir Mityushev
Department of Computer Science and Computational Methods, Pedagogical University of Cracow

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 12-01-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Crystallization processes in nanomaterials

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15 wtorek, 12-01-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badania spektroskopowe i obliczenia DFT fumaranu - kwasu fumarowego bis(2-aminopirydyny

mgr Katarzyna Pawlus

11:15 poniedziałek, 11-01-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badania kondensatów polarytonów ekscytonowych

mgr inż. Maciej Pieczarka
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30