Seminaria


14:00 czwartek, 22-10-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

1. Improvement of the superconducting properties of poly-crystalline FeSe by silver addition
2. Vortex dynamics studies of FeSe crystals

Elena Nazarova1, Krastyo Buchkov2
Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Czytaj więcej...
13:15 środa, 21-10-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Luttinger’s theorem for the strongly correlated Fermi liquid of composite fermions

dr Csaba Tőke
Department of Theoretical Physics, Budapest University of Technology and Economics

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 20-10-15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Analiza topologicznych właściwości kryształów dwuwymiarowych
2. Zbadanie podstawowych właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznych ferrytów magnetycznych typu Co1-xNixFe2Ootrzymanych za pomocą stymulowanej mikrofalami metody Bradley'a w warunkach niehydrolitycznych

mgr Anna Piekarska1, mgr inż. Aleksander Zięcina2

11:15 poniedziałek, 19-10-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czy grafen może być auksetyczny?

prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

12:15 piątek, 16-10-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Analiza korelacji krzyżowych układów złożonych

dr Janusz Miśkiewicz

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 15-10-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Transport and magnetotransport properties of low-dimensional structures based on graphene, Bi2Se3 and bismuth

Aleksei Frolov, Aleksander Sinchenko and Andrey Orlov
Kotel'nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
14:00 środa, 14-10-15
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Ewolucja magnetyczna roztworów stałych UT1-xPdxGe, gdzie T = Ru, Co, Rh

mgr Daniel Gralak

13:15 środa, 14-10-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Stany powierzchniowe i brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych

dr Marta Galicka
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

13:30 wtorek, 13-10-15
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Chemiczne anizotropowe trawienie mikrostruktur krzemowych

dr inż. Krzysztof Rola

11:15 wtorek, 13-10-15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Features of the structure and morphology of Eu doped Y2Onanocrystalline submicrospheres
2. Chiralne przewodniki organiczne

mgr Oleksii Bezkrovnyi1, mgr inż. Jacek Matysiak2

11:15 poniedziałek, 12-10-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Intermediate band solar cells

dr Władysław Walukiewicz
Lawrence Berkeley National Laboratory

12:30 piątek, 09-10-15
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Pięćdziesiąt lat po doktoracie

prof. dr hab. Wojciech Suski
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 09-10-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Solid State Lighting - energy saving on a global scale: for environment and consumers

prof. Detlef Hommel
IFD

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 08-10-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Persistent currents and magnetic properties of some mesoscopic systems

Nail Suleimanov
Zavoisky Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation

Czytaj więcej...
14:00 środa, 07-10-15
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Główne wyniki dotychczasowych badań naukowych

mgr Oleksander Bednarchuk i mgr Daniel Gralak

09:30 wtorek, 06-10-15
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Mechanika kwantowa

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 05-10-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nieliniowa optyka w ciekłych kryształach

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

09:00 czwartek, 01-10-15
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Protochips in situ electron microscopy solutions: capabilities and applications

Dr Mathias Mosig
Director Sales EMEA, Protochips Inc., USA

Czytaj więcej...
11:00 poniedziałek, 28-09-15
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Transport ciepła w prostych kryształach molekularnych z nieporządkiem w podukładzie dipolowym

mgr Tetiana Romanova

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 24-09-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Metal-Insulator Transition in Two Dimensions: Experimental Test of the Two-Parameter Scaling

Dmitry Knyazev
P.N. Lebedev Physical Institute Russian Academy of Sciences

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30