Seminaria


11:00 środa, 05-06-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie lokalnej struktury przy pomocy analizy smug rozpraszania dyfuzyjnego w tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenie

mgr inż. Dorota Komornicka

13:30 wtorek, 04-06-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Mechanizmy spiekania nanocząstek metalicznych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:15 poniedziałek, 03-06-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Elektryczna kontrola stanu magnetycznego

prof. dr hab. Józef Barnaś
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:15 piątek, 31-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic

mgr Piotr Nyczka

Czytaj więcej...
11:00 środa, 29-05-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości strukturalne, spektroskopowe i antybakteryjne Ca10(PO4)6Cl2 współdomieszkowanego jonami Yb3+ oraz Er3+

mgr Justyna Dobosz

11:15 poniedziałek, 27-05-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ferromagnetyczny (Ga,Mn)N - nowa jakość w spintronice półprzewodnikowej

prof. Maciej Sawicki
IF PAN, Warszawa

12:15 piątek, 24-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rho-spectral function and quarkonium potential

mgr Carlos Andres Peña Castañeda

Czytaj więcej...
12:00 piątek, 24-05-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Aktualne tendencje w poszukiwaniach i badaniach materiałów scyntylacyjnych

dr hab. Winicjusz Drozdowski
Instytut Fizyki UMK w Toruniu

13:15 środa, 22-05-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Weak measurement of the double quantum dot two-spin state in the presence of phonons

Łukasz Marcinowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00 środa, 22-05-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

13:30 wtorek, 21-05-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Raman scattering of multiwall carbon nanotubes with ceria

dr Vitalii Boiko
Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Ukraińska Akademia Nauk z Kijowa

16:00 poniedziałek, 20-05-13
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych jonotropowego receptora GABAA

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 20-05-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wszechświat widziany przez satelitę Planck

prof. Marek Demiański
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 17-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Holography and the phases of QCD

mgr Jakub Jankowski

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 16-05-13
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Strongly correlated electron physics at high magnetic fields: recent science highlights at HZDR

dr Thomas Herrmannsdörfer
Dresden High Magnetic Field Laboratory, Germany

Czytaj więcej...
13:15 środa, 15-05-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic driving

Piotr Nyczka
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

11:00 środa, 15-05-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe potrójne indki pierwiastków ziem rzadkich z podgrupy cerowej i metali szlachetnych. Synteza i badanie wybranych faz Heuslera.

mgr Orest Pavlosiuk

11:15 poniedziałek, 13-05-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Osobliwości elektronowych właściwości grafenu na SiC

prof. dr hab. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:15 piątek, 10-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Wszechświat jako układ dynamiczny

dr hab. Andrzej Borowiec

Czytaj więcej...
13:15 środa, 08-05-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phonon-assisted relaxation and carrier states in double quantum dots

Krzysztof Gawarecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30