Seminaria


13:00 czwartek, 03-10-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

1. Influence of plasma shock wave effects on the structure and superconducting parameters of HTS- tapes.
2. State of investigations of the second generation Y-123 HTS superconductors.

A.B. Mikhailova1, B.P. Mikhailov2
A.A.Baicov Institute of Metallurgy and Material Science RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
15:15 środa, 02-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Gas phase Far-Infrared high-resolution spectroscopy of DMSO: an unusual rotational behaviour revealed by the AILES beamline

Arnaud Cuisset
Laboratory of Physical Chemistry of the Atmosphere, Physics Departement University of Littoral Cote d'Opale, Dunkierka

Czytaj więcej...
13:15 środa, 02-10-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Supercurrent in nanoscopic Josephson junctions

dr Tomáš Novotný
Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Prague

12:00 poniedziałek, 30-09-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6, budynek 8

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików

mgr Maciej Ptak

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 26-09-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Quantum oscillations in topological insulators based on Bi2Ch3(Ch=Se, Te) single crystals

T.A. Romanova
P.N. Lebedev Physical Institute of RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
10:30 środa, 25-09-13
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

High Performance Magnesium Diboride (MgB2) Superconducting Wires and Cables: Towards the Prospect for Commercialization

dr Shahriar Hossain
Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM), University of Wollongong, Australia

12:00 środa, 17-07-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

1. Lanthanide complexes in ionic liquids and liquid crystals
2. Recycling of rare-earth phosphors

Prof. Koen Binnemans
Chemistry Department-University of Leuven

12:00 piątek, 12-07-13
PWr, bud. A4, sala 261

Seminarium na Politechnice Wrocławskiej

Cryogenic system for the interferometric cryogenic gravitational wave telescope, KAGRA

Prof. Nobuhiro Kimura
Ośrodek Wysokich Energii KEK, Tsukuba, Japonia

12:00 wtorek, 09-07-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Kompleksy i nanocząsteczki związków lantanowców jako komponenty luminescencyjnych materiałów hybrydowych

Prof. Mirosław Karbowiak
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

12:00 środa, 03-07-13
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Collective excitations, stability of the excitonic phase and electronic ferroelectricity in the Falicov-Kimball model

Denis Golosov
Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 27-06-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Quantum oscillations, magnetic properties and superconductivity of nano-width crystallite inter-faces of bi-, tri-, and multi-crystals of Bi semimetals

Prof. M.F. Muntyanu
Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova

Czytaj więcej...
12:00 środa, 26-06-13
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Pure 100% Ge 20 nm Quantum Wells with Extremely High Hole Mobility of 2D Hole Gas

Prof. O. A. Mironov
NanoSilicon Group, Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 25-06-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Przewodnictwo cieplne azotku galu

mgr Olena Churiukova

11:00 środa, 19-06-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności magnetyczne i transportowe nowych związków międzymetalicznych na bazie europu

mgr Oleksander Bednarchuk

14:00 piątek, 14-06-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Synteza i badanie spektroskopowe pirofosforanu KYP2O7 domieszkowanego jonami lantanowców

Jacek Chybziński

12:15 piątek, 14-06-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic

mgr Piotr Nyczka

Czytaj więcej...
11:15 środa, 12-06-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Superoscillations and weak measurements

prof. Sir Michael Berry
University of Bristol, United Kingdom

11:00 środa, 12-06-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości transportowe roztworów stałych URu1-xPdxGe

mgr Daniel Gralak

11:15 poniedziałek, 10-06-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zmienne stałe fizyki, zasady antropiczne i multiwszechświat

prof. Mariusz P. Dąbrowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 07-06-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV

mgr Jakub Żmuda

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30