Seminaria


14:00 wtorek, 29-10-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The vortex-glass behavior in Ba(Fe,Ni)2As2 single crystals and critical currents in FeSe

Vladimir A. Vlasenko
Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences (LPI RAS), Moscow

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 29-10-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

New direct methods for measuring of magnetocaloric properties of magnetic materials in high magnetic fields

A. Kamantsev, V. Koledov, A. Mashirov
Kotelnikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 29-10-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Innowacyjne rozwiązania aparaturowe (firmy Micrometrics) do pomiarów chemisorpcyjnych metodą statyczną

mgr Piotr Rybak
Sylant Instruments

11:00 wtorek, 29-10-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Magnetic susceptibility of electrons in crystalls with degenerated energy bands
2. Zbadanie transferu energii Cr3+ → Nd3+ w nanokryształach LaAlO3

mgr Sergii Anufriiev1, mgr inż. Bartosz Bondzior2

12:15 piątek, 25-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The NICA Project at JINR Dubna

prof. dr hab. David Blaschke

Czytaj więcej...
14:00 środa, 23-10-13
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

1. Synteza i badania strukturalne pionowo uporządkowanych nanorurek węglowych
2. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych

mgr inż. Grzegorz Chajewski1, mgr inż. Krzysztof Domieracki2

11:00 wtorek, 22-10-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Obliczenia struktury pasmowej Mo3Sb7 oraz Ru3Sn7

mgr Mane Sahakyan

11:15 poniedziałek, 21-10-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Siatka dyfrakcyjna jako płaskie zwierciadło skupiające

dr Michał Wasiak
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

12:15 piątek, 18-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kwantowa grawitacja - ważne wyzwanie przed fizyką teoretyczną

prof. dr hab. Jerzy Lukierski

Czytaj więcej...
13:15 środa, 16-10-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

A quantum kinetic description of spin dynamics in diluted magnetic semiconductors

Moritz Cygorek
Physikalisches Institut, Universität Bayreuth

13:00 wtorek, 15-10-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Nanotechnologia, a materiały do zastosowań biomedycznych – podział i zastosowanie

dr hab. Rafał Wiglusz
INTiBS PAN Wrocław

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 15-10-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie współistnienia nadprzewodnictwa i magnetyzmu w domieszkowanych związkach EuFe2As2

mgr inż. Lan Maria Tran

11:15 poniedziałek, 14-10-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne własności MoS2

dr hab. Adam Babiński, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

12:15 piątek, 11-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The world is discrete

dr Olaf Dreyer
Univ. Sapienza Roma

Czytaj więcej...
13:00 środa, 09-10-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Mechanizmy degradacji ogniw słonecznych ze złączem objętościowym na bazie P3HT:PCBM

Michał Dusza

13:15 wtorek, 08-10-13
PWr, bud. A1, sala 321

Seminarium na Politechnice Wrocławskiej

O narodzinach tranzystora i Janie Czochralskim

prof. dr hab. Andrzej Jakubowski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 08-10-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza i charakterystyka mikroskopowa mieszanych tlenków typu Ce1-xLnxO2-y

mgr Oksana Mendiuk

09:15 wtorek, 08-10-13
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego

dr hab. Tomasz Zaleski

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 07-10-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Struktury półprzewodnikowe w promieniowaniu terahercowym - fizyka i aplikacje

prof. dr hab. Marian Grynberg
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

12:15 piątek, 04-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Massive star explosions - from the birth of (proto)neutron stars to the synthesis of heavy elements

dr Tobias Fischer

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30