Seminaria


13:30 wtorek, 26-11-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

11 th European Congress on Catalysis (France 2013) - wspomnienia i prezentacja wyników własnych - "Synteza i charakteryzacja bimetalicznych katalizatorów Ru-Re"

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:00 wtorek, 26-11-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny
2. Synteza i właściwości surfaktantów zawierających ugrupowanie labilne

mgr Katarzyna Kowalska1, mgr inż. Piotr Kraszkiewicz2

11:15 poniedziałek, 25-11-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Typicality and entropy in classical and quantum systems

dr Tyll Krüger

12:15 piątek, 22-11-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Struktura złożonych fermionów w ułamkowym kwantowym efekcie Halla

dr inż. Janusz Jacak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 21-11-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Pomiary temperatury bez pola i w polu magnetycznym

mgr Stanisław Matyjasik
MLSPMiNT, Wrocław

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 21-11-13
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Od dielektryków z szeroką przerwą wzbronioną do półprzewodników

dr Piotr Solarz

14:00 środa, 20-11-13
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Równanie Diraca, pola cechowania i chaos kwantowy w grafenie

dr hab. Adam Rycerz
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czytaj więcej...
13:15 środa, 20-11-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Exit probability in a one-dimensional nonlinear q-voter model

Piotr Przybyła

14:00 wtorek, 19-11-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetotransport automation shell - New generation of program shell for measuring resistivity, storing data, fast assessing and editing the results

Mike Safonchik
A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, Saint Petersburg, Russia

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 19-11-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych
2. Optymalizacja struktury oraz charakteryzacja organicznych ogniw słonecznych o strukturze złącza objętościowego

mgr inż. Krzysztof Domieracki1, mgr inż. Michał Dusza2

11:15 poniedziałek, 18-11-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Molekularne mechanizmy zmian konformacyjnych makromolekuł na przykładzie kanałów jonowych

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13:15 środa, 13-11-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spontaneous emission versus quantum discord in the system of two atoms

prof. Lech Jakóbczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:30 piątek, 08-11-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badanie struktury elektronowej nadprzewodników zawierających atomy żelazowców

mgr inż. Maciej Winiarski

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 08-11-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni

prof. dr hab. Ludwik Turko

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 07-11-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Sprawozdania z konferencji

J. Ćwik, D. Gajda, A. Los, K. Filar, G. Gajda

Czytaj więcej...
13:15 środa, 06-11-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quantum field theoretical derivation of the Beth-Uhlenbeck EoS

prof. David Blaschke
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

14:00 wtorek, 05-11-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Study of the magnetic properties of HTS tapes stacks for use in levitation systems

Sergey V. Pokrovskiy, Maxim A. Osipov
National Research Nuclear University “MEPHI”, Russia, Moscow

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 04-11-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Neutrino po 80 latach: schizofreniczna cząstka?

prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Wydział Fizyki, UMCS Lublin

Czytaj więcej...
11:00 poniedziałek, 04-11-13
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Fermi surface and superconducting properties in Rashba-type and chiral-structure compounds

prof. dr Yoshichika Onuki
University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

Czytaj więcej...
10:00 poniedziałek, 04-11-13
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Optical and spectroscopic diagnostic of materials for photonics

prof. Maurizio Ferrari
CNR-FN CSMFO Lab. Trento, Trento, Włochy

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30