Seminaria


13:15 środa, 20-02-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Optical and electronic properties of non-uniformly shaped quantum dashes

Piotr Kaczmarkiewicz
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00 środa, 20-02-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna oraz badania kalorymetryczne, spektroskopowe i teoretyczne niecentrosymetrycznego kompleksu guanidyny z kwasem akrylowym

mgr inż. Damian Dudzic

13:00 wtorek, 12-02-13
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Experimental observation of Aharonov-Bohm conductance steps in bismuth nanowires

prof. Tito E. Huber
Howard University, Washington, USA

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 07-02-13
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanomateriały dla energii

prof. dr hab. Igor Kosacki
Shell Innovation, Research & Development, Houston, TX

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 05-02-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych. Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania

mgr Oksana Mendiuk

11:00 środa, 30-01-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie charakterystyk luminescencyjnych rodaminy 6G w matrycach SiO2 i TiO2

mgr Katarzyna Lenczewska

13:15 środa, 23-01-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

The Selected Frequency Conversion Processes in Structured Optical Fibers

dr inż. Karol Tarnowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00 środa, 23-01-13
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zastosowanie impulsów femtosekundowych w badaniach spektroskopowych krystalicznych układów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Adam Strzęp

13:30 wtorek, 22-01-13
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie wysokorozdzielczej analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej

dr Mauro Porcu
FEI Company, Eindhoven, Holandia

10:15 wtorek, 22-01-13
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Analiza smug rozpraszania dyfuzyjnego tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenu przy pomocy programu ZODS

mgr inż. Dorota Komornicka

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 21-01-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Biosensory oparte na półprzewodnikowych nanocząsteczkach

prof. Danek Elbaum
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

13:15 środa, 16-01-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

High-temperature superconductivity in the Hubbard model: Gutzwiller Wave Function solution and comparison to experiment

dr Jan Kaczmarczyk
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:15 poniedziałek, 14-01-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Faza geometryczna w optyce falowej

dr hab. Piotr Kurzynowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 07-01-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czy możliwe są przejścia fazowe w układach jednowymiarowych?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr.
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

12:15 piątek, 04-01-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolektywna emisja spontaniczna z podwójnych kropek kwantowych i z zespołów kropek

prof. dr hab. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30