SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 12-12-16
PWr, bud. A1, sala 322

Rozpraszanie Ramana w chalkogenkach metali przejściowych - charakteryzacja i więcej

prof. dr hab. Adam Babiński

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30