SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 07-12-15
PWr, bud. A1, sala 322

Optical harmonic generation spectroscopy of excitons in semiconductors

prof. Dmitri Yakovlev

Experimentelle Physik 2, TU Dortmund

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30