SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 czwartek, 12-12-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Mój staż podoktorski na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku

dr Anna Pachoł

Science Institute University of Iceland

W moim seminarium przedstawię profil naukowy Instytutu oraz grupę pracujących tam fizyków teoretyków. Opowiem także o obowiązującym systemie oceny pracy naukowej. Moje doświadczenia ze stażu oraz pobytu na Islandii zilustruję zdjęciami. A także pokrótce omówię moją działalność naukową w tym okresie.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30