SeminariaSeminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

14:00 wtorek, 03-12-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Dispersive ferromagnetic materials (DFM) - production, properties and applications

prof. dr hab. Stanisław Bednarek

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Dispersive ferromagnetic materials contain ferromagnetic particles placed in non-ferromagnetic medium. In first part of the seminar, the basic groups of these materials like a ferrofluids, magnetofluids, and magnetorheological composites will be presented. In the second part of the presentation, the production methods, properties, characteristic phenomena and application possibilities will be briefly presented and discussed.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30