SeminariaSeminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

13:00 czwartek, 03-10-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

1. Influence of plasma shock wave effects on the structure and superconducting parameters of HTS- tapes.
2. State of investigations of the second generation Y-123 HTS superconductors.

A.B. Mikhailova1, B.P. Mikhailov2

A.A.Baicov Institute of Metallurgy and Material Science RAS, Moscow, Russia

The first report presents the investigation results of the shock-wave effects influence on the structure and the critical currents of multilayer high-temperature superconductors - HTS tapes produced by the EAS-E HTS (VAC). The seconds presentation shows the development results of Y-123 superconducting tapes - according to the information from developer and producer of HTS wires -“SuperPower” company.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30