SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

12:00 poniedziałek, 30-09-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6, budynek 8

Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików

mgr Maciej Ptak


Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Mączka
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jerzy Hawranek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30