SeminariaSeminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

10:30 środa, 25-09-13
sala 409a, bud. 2

High Performance Magnesium Diboride (MgB2) Superconducting Wires and Cables: Towards the Prospect for Commercialization

dr Shahriar Hossain

Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM), University of Wollongong, Australia

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30