SeminariaSeminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

13:00 czwartek, 27-06-13
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Quantum oscillations, magnetic properties and superconductivity of nano-width crystallite inter-faces of bi-, tri-, and multi-crystals of Bi semimetals

Prof. M.F. Muntyanu

Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova

In this report we present the result of the study of the following issues:
(i) Fermi surface consisting of crystallite interfaces in Bi and Bi-Sb alloys;
(ii) Superconducting interfaces in non superconducting semimetals;
(iii) High-field peculiarities of galvanomagnetic quantum oscillations in nano-width superconducting crystallite interfaces of Bi.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30