SeminariaSeminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

14:00 piątek, 14-06-13
sala 6 (bud. VIII)

Synteza i badanie spektroskopowe pirofosforanu KYP2O7 domieszkowanego jonami lantanowców

Jacek Chybziński


logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30