SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 10-06-13
PWr, bud. A1, sala 322

Zmienne stałe fizyki, zasady antropiczne i multiwszechświat

prof. Mariusz P. Dąbrowski

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków

Przedstawię wybrane przykłady warunków fizycznych bez których nie mogłoby zaistnieć znane nam życie. Jak się okazuje, nasz Wszechświat musiał przejść przez szereg bardzo ze sobą wzajemnie skorelowanych procesów fizycznych (''fine-tuning''), aby mógł pojawić się w nim obserwator podobny do człowieka. Takie stwierdzenie pozwoliło na sformułowanie zasad antropicznych ograniczających zbiór obserwowanych parametrów fizycznych (stałe i prawa fizyki) do takiego, który dopuszcza istnienie obserwatora. Jednak nie jest wykluczone, iż inne zbiory parametrów są być może także realizowane - zebrane razem odpowiadają koncepcji multiwszechświata, w której na równych prawach występują zarówno „zamieszkiwalne” jak również „niezamieszkiwalne” światy. Na wykładzie omówię w jaki sposób można konstruować scenariusze kosmologiczne, które wpisywałyby się w koncepcję multiwszechświata, także poprzez odwołanie się do osiągnięć teorii superstrun, oraz spróbuję przeanalizować możliwą weryfikowalność tej koncepcji.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30