SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 piątek, 07-06-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV

mgr Jakub Żmuda


Seminarium dotyczyć będzie oddziaływań leptonów z jądrami atomowymi w zakresie energii od około 500 MeV do 1.2 GeV, który to jest szczególnie ważny dla akceleratorowych neutrinowych eksperymentów oscylacyjnych, jak T2K. W jego ramach zaprezentuję główne zagadnienia i trudności zunifikowanego opisu teoretycznego rozpraszania leptonów na jądrach od procesu kwazielastycznego do produkcji pojedynczych pionów i prądów wymiany mezonów. Omówię problem masy aksjalnej nukleonu rekonstruowanej z danych eksperymentu MiniBooNE oraz wynikające implikacje. Szczególną uwagę poświęcę modelowi produkcji pionów z tłem nierezonansowym oraz wpływowi poszczególnych efektów jądrowych na obserwable. Przedstawię też zagadnienie oddziaływań z wieloma nukleonami poprzez prądy wymiany mezonów.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30