SeminariaSeminarium Oddziału Badań Magnetyków

14:00 środa, 24-04-13
sala nr 6 (bud. II)

Własności fizyczne w okolicach przejść fazowych - kwantowego oraz klasycznego - dla dwóch wybranych perowskitów typu ABO3

dr Leszek Spałek

The Schoenberg Laboratory for Quantum Matter, Cavendish Laboratory, University of Cambridge

Kwantowe zjawiska krytyczne są źródłem powstawania nowych, niezbadanych stanów materii, które są jak dotąd nie w pełni przez nas zrozumiałe w sensie fizycznym. Tradycyjnie badania tych zjawisk prowadzone są w układach wieloelektronowych. Okazuje się, że układy pozbawione swobodnych elektronów - kwantowe paraelektryki - mogą służyć jako podręcznikowy przykład układów z minimalistycznym kwantowym punktem krytycznym. Przedstawione zostaną wyniki eksperymentalne oraz zarys prostego modelu teoretycznego, które składają się na całościowy diagram fazowy dla izotopów SrTi16O3 oraz SrTi18O3 w pobliżu kwantowego punktu krytycznego. Kontrolowane zwiększenie złożoności, poprzez wprowadzenie magnetycznych stopni swobody, prowadzi nas do magnetoelektryków, z wyborem EuTiO3 jako reprezentatywnego systemu, w którym zaobserwowano nowy typ strukturalnego przejścia fazowego. Przedstawione zostaną analogie do antydystorsywnego przejścia fazowego w SrTi16O3. Badanie stanu podstawowego utwierdza nas w przekonaniu, że EuTiO3 może służyć jako idealny kandydat do badania nowej klasy kwantowych punktów krytycznych.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30