SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

13:00 poniedziałek, 29-04-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6 bud. VIII

Synteza i zbadanie własności optycznych nanokryształów oraz nanoceramik Y3Al5O12 i MgAl2O4 domieszkowanych jonami Cr3+

mgr inż. Paweł Głuchowski


Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Stręk

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Grinberg, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30