SeminariaSeminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

13:15 środa, 10-04-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Effective Dirac equation, gauge fields, and quantum chaos in graphene

dr Adam Rycerz

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grafen, czyli odkryta w 2005 roku przez Andree Geima i Konstantego Nowosiołowa dwuwymiarowa odmiana alotropowa węgla, wykazuje szereg niespotykanych własności fizycznych, które czynią go potencjalnym następcą krzemu w przyszłych układach elektronicznych. Z drugiej strony, grafen dostarczył możliwości doświadczalnej weryfikacji osobliwych przewidywań teoretycznych dla bezmasowych fermionów o spinie 1/2 gdyż takie efektywne kwazicząstki, opisane równaniem Diraca, determinują własności elektronowe grafenu w zakresie niskich temperatur i energii wzbudzeń. To nieoczekiwane zbliżenie fizyki materii skondensowanej i kwantowej teorii pola będzie tematem przewodnim referatu.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30