SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 piątek, 05-04-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Zakład Fizyki Neutrin - na pograniczu teorii i eksperymentu

prof. dr hab. Jan Sobczyk


Przedstawione zostaną wyniki prac fizyków z wrocławskiej grupy neutrinowej, które znalazły zastosowania w analizach prowadzonych przez zespoły eksperymentalne. Mowa będzie m.in. o rozwijanym we Wrocławiu generatorze Monte Carlo oddziaływań neutrin NuWro, a także o teoretycznych pracach związanych z modelowaniem produkcji pionów.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30