SeminariaSeminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

13:30 wtorek, 11-12-12
sala 6 (bud. VIII)

1. Ionic liquid crystalline aptical nanocomposites based on metal alkanoates
2. Związki koordynacyjne w procesach osadzania chemicznego nanomateriałów z fazy gazowej

prof. Tatiana A. Mirnaja i dr Anatolij I. Gerasymczuk

Instytut Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30