SeminariaSeminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

10:00 środa, 12-12-12
INTiBS PAN, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Riding on Magnetic Fields - the Miraculous World of Superconductivity

prof. Ludwig Schultz

Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden

Środowiskowe Seminarium MLSPMiNT PAN z cyklu: "Nowe zjawiska, nowe materiały"

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30