SeminariaSeminarium Doktoranckie

10:00 wtorek, 30-06-20
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

mgr Adam Olejniczak


Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Możliwość logowania do zespołu "Seminarium doktoranckie" od godz. 9:50.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30