SeminariaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

11:00 piątek, 21-02-20
ul. Okólna 2, Audytorium

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników do współczesnych półprzewodników i luminoforów

prof. dr hab. Adam Proń

Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30